Daily Archives: 24. marta 2014.

Odborima poverenika Industrijskog sindikata Srbije

Poštovane koleginice i kolege,

 

Višemesečno nestatutarno i samovoljno ponašanje predsednika Industrijskog sindikata Srbije, koje je kulminiralo samovoljnom promenom cilindra na kancelariji koju koristi Industrijski sindikat Srbije i Ujedinjeni sindikati Srbije, nastavilo se promenom ulaznih vrata i zaplenom kompletne opreme i inventara Ujedinjenih sindikata Srbije. Zaplenjena dokumenatacija upotrebljavana je i još se upotrebljava u svrhu dezinformisanja članstva Ujedinjenih sindikata Srbije i Industrijskog sindikata Srbije, izrade lažnih pečata i njihova upotreba, upad u email Ujedinjenih sindikata Srbije i distribucija lažnih saopštenja, koja su lažno potpisivana imenom Azira Hadžifejzovića.

Zakazivanjem, pa prekidima i nastavcima sednica Predsedništva bez kvoruma, samovoljnim isključivanjem Azira Hadžifejzovića predsednika Ujedinjenih sindikata Srbije i Negoslava Jovanovića potpredsednika Industrijskog sindikata Srbije iz članstva Industrijskog sindikata Srbije, pa potom „verifikacijom“ tih odluka na sednici Glavnog odbora Industrijskog sindikata Srbije, na kojoj su učešće uzeli i glasali članovi sindikata koji nisu članovi Glavnog odbora, pa i članovi koji ne pripadaju grupaciji Industrijskog sindikata Srbije (Lada Mitić Janković). Na sva ova nestatutarna ponašanja Dragan Matić je upozoren. Nastavilo se nestatutarnim promenama u sastavu članova Glavnog odbora a naročito protivstatutarnim izmenama strukture Predsedništva.

Samovolja i iracionalnost Dragana Matića i Nebojše Savića nastavila se i posle sednice Glavnog odbora Industrijskog sindikata Srbije, neovlašćenom izradom pečata Sindikata budžetskih radnika Srbije i Sindikata saobraćaja, telekomunikacija i javnih komunalnih službi a pogotovo izradom lažnog pečata Ujedinjenih sindikata Srbije i postavljanjem Petra Grbića, predsednika Industrijskog sindikata IMT Beograd, za nekakvog „predsednika“ Ujedinjenih sindikata Srbije. Petra Grbića, čija organizacija od osnivanja pa do sada nije uplatila nijednu članarinu Industrijskom sindikatu Srbije, i zakazivanjem nekakvog Sabora, od 30 delegata Ujedinjenih sindikata Srbije, iako samo Glavni odbor Industrijskog sindikata Srbije broji 44 člana. Ispada da je Glavni odbor Industrijskog sindikata Srbije veći od Sabora (Kongresa) Ujedinjenih sindikata Srbije. U svojim samovoljnim radnjama Dragana Matića i njegovih najbližih saradnika ima elemenata više krivičnih dela kažnjivih zakonima Republike Srbije i advokati Ujedinjenih sindikata Srbije već rade na preduzimanju zakonom predviđenih radnji protiv Dragana Matića i njegovih saradnika. Samovolja se nastavila i prema pojedinim predsednicima Odbora poverenika u preduzećima koji su iskazali otvoreno neslaganje sa ovakvim ponašanjem Dragana Matića.

Shodno svojim Statutom predviđenim ovlašćenja Izvršni odbor Ujedinjenih sindikata Srbije, na sednici održanoj 18.03.2014.g. u Beogradu, razmatrajući ovakvo ponašanje predsednika Industrijskog sindikata Srbije Dragana Matića, u cilju zaštite članstva i Odbora poverenika u preduzećima članica Industrijskog sindikata Srbije, doneo je niz odluka i ovlastio Predsedništvo da ih realizuje:

  • Odluku o suspenziji svih organa Industrijskog sindikata Srbije,
  • Odluka o isključenju iz članstva sindikata Dragana Matića, Nebojše Savića i Petra Grbića.

Prilog: Odluke

Poštovane koleginice i kolege, članovi Industrijskog sindikata Srbije i Ujedinjenih sindikata Srbije nadam se da ćete razumeti razloge koji su doveli Izvršni odbor Ujedinjenih sindikata Srbije, da shodno Statutu donesu ove odluke. Od osnivanja pa do sada nikada nismo ni razmišljali a kamoli mislili da će nas ponašanje pojedinca, bez obzira na kojoj se funkciji nalazio, dovesti u poziciju da preduzimamo ovakve mere predviđene Statutom. Sa druge strane, istrajni smo u tome da ako Statut i Pravila sindikata važe za običnog člana, moraju da važe i za najviše sindikalne funkcionere, ma ko oni bili.

Molimo Vas predsednike Odbora poverenika da što hitnije predložite sastanak na bilo kom organizacionom nivou jer smo sigurni da ćemo u direktnom razgovoru, kao zreli sindikalci i normalni  ljudi, naći nabolje moguće rešenje kako da izađemo iz ove nametnute situacije sa što manje štete i nastavimo zajednički da radimo i delujemo.

IMG_1843

IMG_1848

 

VAŽNO SAOPŠTENJE

   Naivno je bilo naše verovanje da osoba koja vrši funkciju predsednika Industrijskog sindikata Srbije ima dobre namere, da poštuje statut sopstvene organizacije, statut Ujedinjenih sindikata Srbije, svoje najbliže saradnike, odluke organa sindikata I minimum ljudskog I civilizacijskog dostojanstva.

   Naime nervoza koju je pokazivao I ispoljavao u verbalnim obraćanjima kako lično tako I na zvaničnim organima sindikata bila je evidentna I uočljiva još polovinom 2013 godine.U tom vremenu Ujedinjeni sindikati Srbije doživljavaju ekspanziju razvoja, a kao posledica rasta članstva dolazi I do priliva sredstava koja su bila osnova I garant za još brži razvoj svih grupacija u Ujedinjenim sindikatima Srbije.Takav ubrzan razvoj sindikata obavezivao je predsednika Ujedinjenih sindikata Srbije da stvara strukturu organa Ujedinjenih sindikata Srbije I njihovo konstituisanje kako bi dalje još bolje funkcionisali I podelili odgovornost shodno statutu I ostalim aktima Ujedinjenih sindikata Srbije. Od tog trenutka pojavljuje se otvoren otpor od strane lica koje obavlja funkciju predsednika Ujedinjenih sindikata Srbije, koji sagledavajući realnost da su Ujedinjeni sindikati Srbije postali sindikalno politički vidljivi I nemogućnost da stavi pod kontrlou Ujedinjene sindikate Srbije podređujući ih nekim ličnim ambicijama, što nijednim aktom nije predviđeno, pažljivo odabira saradnike za plan uvođenja anarhije, samovlašća, slabljenja, a zatim I preuzimanja Ujedinjenih sindikata Srbije.

   U konkretnu akciju kreće bacanjem statuta na sednici predsedništva ispred predsednika Statutarnog odbora uz komentar ,,Kakav statut…Ja ga svaki dan kršim” što je verovatno preporuka I za sve ostale, a to se zove uvođenje anarhije.Nakon nasilja nad najvišim aktima sindikata prešao je na fizičko nasilje nad svojim najbližim saradnicima što je naš prostor za sindikalne aktivnosti pretvorilo u mali pakao.To fizičko nasilje od strane aktuelnog predsednika je kulminiralo 05.02. tekuće godine direktnim fizičkim napadom na svog najbližeg saradnika Negoslava Jovanovića. Taj događaj se desio u toku rada na njegovom radnom mestu dok je vodio razgovor sa advokatom Đurićem, kako uspešno I dalje voditi sudske sporove, koji su nastali sami znate kako.U sred razgovora bez ikakvog povoda Negoslav Jovanović se našao ispod svog stola pogođen u glavu od strane aktuelnog predsednika Industrijskog sindikata Srbije.

Od tog trenutka aktuelni predsednik čini niz radnji I omogućuje I drugim licima da to rade u prostoru koji je do tada legalno I legitimno koristio u ime Ujedinjenih Sindikata Srbije predsednik Ujedinjenih Sindikata Srbije. Izvršene su sledeće radnje koje su nanele nesagledivu štetu Ujedinjenim sindikatima Srbije, svima nama I spustili ugled našeg sindikata na najniži mogući nivo.

Ovom prilikom navodim nekoliko radnji koje su ekstremne:

  • Fizički napad na radnom mestu, odmah posle toga preko noći zamenjene brave I onemogućeno korišćenje prostora namenjenog za funkcionisanje Ujedinjenih Sindikata Srbije,
  • Zarobljena kompletna dokumentacija Ujedinjenih Sindikata Srbije I zloupotreba iste, neovlašćeno korišćenje i zloupotreba tehnike Ujedinjenih Sindikata Srbije koja se nalazi u prostoru na Trgu Nikole Pašića 3/5,
  • Uvođenje trećeg lica u prostor i zloupotreba zvanične email adrese na kriminalan način
  • Sa naše zvanične adrese objavljivane su nesuvisle ,,informacije“, poslate na adrese naših poverenika po celoj Srbiji potpisujući neovlašćeno predsednika Ujedinjenih Sindikata Srbije ispod tekstova, unoseći veliku konfuziju i nemir među poverenicima i članovima sindikata, nanoseći neporecenjivu štetu svima nama.

   Dalja zloupotreba još uvek traje i sve ove radnje imaju elemente krivičnih dela po mišljenju pravnika.
Da bi sprečili uništavanje Ujedinjenih sindikata Srbije I gubitak imovine sindikata shodno našem statutu I odgovornosti koja proističe preduzeli smo niz aktivnosti koje su doprinele da otvorimo novu kancelariju Ujedinjenih sindikata Srbije na novoj lokaciji I stvorimo uslove za kakvto-taktvo delovanje I rad kako bi postali vidljivi I objasnili zbunjenom članstvu I javnosti šta se dešava.

   Naravno veliki vođa I predsednik Industrijskog sindikata Srbije I neprikosnoveni ,,lider” pojačava kampanju, aktivira sve svoje saradnike koji postaju vidljivi u likovima Nebojše Savića, Lade Mitić Janković, Ane Kojić( I njihovi saradnici), otkriva plan do kraja gde se iz dosadašnjih radnji da zaključiti namera da se Ujedinjeni sindikati preotmu po svaku cenu.Po unapred utvrđenom scenariju I podeli zadataka jasno se vidi da ideologiju I strategiju ovog scenarija proizvodi lice u funkciji sekretara Industrijskog sindikata Srbije sa epitetom veoma iskusnog I dobro obučenog sindikalca u čije ideje treba ,,verovati”, koji uživa određeni autoritet kod novih članova sindikata koji započinju svoju sindikalnu karijeru, uz obećane podele plena sa njima.Praktičan izvođač radova je lice na funkciji predsednika Industrijskog sindikata Srbije sa svojim saradnicima.Nažalost, odmah iza njega je bivša predsednica Ujedinjenih sindikata Srbije- Klinički centar Srbije sa svojom grupom saradnika.U svojim aktivnostima imala je zadatak da vrbuje I traži podršku ciljanih povereništava koja imaju najveći priliv članarine. U tome nije uspela, ali je bila veoma uspešna u izradi lažnih dokumenata I podstrekivanja svojih kolega na ista dela sa elementima krivične odgovornosti.

   Sve aktivnosti grupe nama poznatih lica pokazuju da se ova grupa pažljivo I dugo pripremala kako bi preotela povereništva Ujedinjenih sindikata Srbije sa najvećim brojem članova I novca I od njih improvizovala postojanje Ujedinjenih sindikata Srbije na čijem čelu treba da budu izvođači nedozvoljenih radnji sa elementima krivičnih dela u preotimanju Ujedinjenih sindikata Srbije, a ideolozi ove akcije uživali u plodovima svoga ,,rada”.

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.