Odborima poverenika Industrijskog sindikata Srbije

Sindikat

Poštovane koleginice i kolege,

 

Višemesečno nestatutarno i samovoljno ponašanje predsednika Industrijskog sindikata Srbije, koje je kulminiralo samovoljnom promenom cilindra na kancelariji koju koristi Industrijski sindikat Srbije i Ujedinjeni sindikati Srbije, nastavilo se promenom ulaznih vrata i zaplenom kompletne opreme i inventara Ujedinjenih sindikata Srbije. Zaplenjena dokumenatacija upotrebljavana je i još se upotrebljava u svrhu dezinformisanja članstva Ujedinjenih sindikata Srbije i Industrijskog sindikata Srbije, izrade lažnih pečata i njihova upotreba, upad u email Ujedinjenih sindikata Srbije i distribucija lažnih saopštenja, koja su lažno potpisivana imenom Azira Hadžifejzovića.

Zakazivanjem, pa prekidima i nastavcima sednica Predsedništva bez kvoruma, samovoljnim isključivanjem Azira Hadžifejzovića predsednika Ujedinjenih sindikata Srbije i Negoslava Jovanovića potpredsednika Industrijskog sindikata Srbije iz članstva Industrijskog sindikata Srbije, pa potom „verifikacijom“ tih odluka na sednici Glavnog odbora Industrijskog sindikata Srbije, na kojoj su učešće uzeli i glasali članovi sindikata koji nisu članovi Glavnog odbora, pa i članovi koji ne pripadaju grupaciji Industrijskog sindikata Srbije (Lada Mitić Janković). Na sva ova nestatutarna ponašanja Dragan Matić je upozoren. Nastavilo se nestatutarnim promenama u sastavu članova Glavnog odbora a naročito protivstatutarnim izmenama strukture Predsedništva.

Samovolja i iracionalnost Dragana Matića i Nebojše Savića nastavila se i posle sednice Glavnog odbora Industrijskog sindikata Srbije, neovlašćenom izradom pečata Sindikata budžetskih radnika Srbije i Sindikata saobraćaja, telekomunikacija i javnih komunalnih službi a pogotovo izradom lažnog pečata Ujedinjenih sindikata Srbije i postavljanjem Petra Grbića, predsednika Industrijskog sindikata IMT Beograd, za nekakvog „predsednika“ Ujedinjenih sindikata Srbije. Petra Grbića, čija organizacija od osnivanja pa do sada nije uplatila nijednu članarinu Industrijskom sindikatu Srbije, i zakazivanjem nekakvog Sabora, od 30 delegata Ujedinjenih sindikata Srbije, iako samo Glavni odbor Industrijskog sindikata Srbije broji 44 člana. Ispada da je Glavni odbor Industrijskog sindikata Srbije veći od Sabora (Kongresa) Ujedinjenih sindikata Srbije. U svojim samovoljnim radnjama Dragana Matića i njegovih najbližih saradnika ima elemenata više krivičnih dela kažnjivih zakonima Republike Srbije i advokati Ujedinjenih sindikata Srbije već rade na preduzimanju zakonom predviđenih radnji protiv Dragana Matića i njegovih saradnika. Samovolja se nastavila i prema pojedinim predsednicima Odbora poverenika u preduzećima koji su iskazali otvoreno neslaganje sa ovakvim ponašanjem Dragana Matića.

Shodno svojim Statutom predviđenim ovlašćenja Izvršni odbor Ujedinjenih sindikata Srbije, na sednici održanoj 18.03.2014.g. u Beogradu, razmatrajući ovakvo ponašanje predsednika Industrijskog sindikata Srbije Dragana Matića, u cilju zaštite članstva i Odbora poverenika u preduzećima članica Industrijskog sindikata Srbije, doneo je niz odluka i ovlastio Predsedništvo da ih realizuje:

  • Odluku o suspenziji svih organa Industrijskog sindikata Srbije,
  • Odluka o isključenju iz članstva sindikata Dragana Matića, Nebojše Savića i Petra Grbića.

Prilog: Odluke

Poštovane koleginice i kolege, članovi Industrijskog sindikata Srbije i Ujedinjenih sindikata Srbije nadam se da ćete razumeti razloge koji su doveli Izvršni odbor Ujedinjenih sindikata Srbije, da shodno Statutu donesu ove odluke. Od osnivanja pa do sada nikada nismo ni razmišljali a kamoli mislili da će nas ponašanje pojedinca, bez obzira na kojoj se funkciji nalazio, dovesti u poziciju da preduzimamo ovakve mere predviđene Statutom. Sa druge strane, istrajni smo u tome da ako Statut i Pravila sindikata važe za običnog člana, moraju da važe i za najviše sindikalne funkcionere, ma ko oni bili.

Molimo Vas predsednike Odbora poverenika da što hitnije predložite sastanak na bilo kom organizacionom nivou jer smo sigurni da ćemo u direktnom razgovoru, kao zreli sindikalci i normalni  ljudi, naći nabolje moguće rešenje kako da izađemo iz ove nametnute situacije sa što manje štete i nastavimo zajednički da radimo i delujemo.

IMG_1843

IMG_1848

 

Oznake:
Podelite:

Skorašnje objave

Imate pitanje?

Stojimo vam na raspolaganju za sva vaša pitanja i nedoumice. Posvećeni smo da saslušamo vaše potrebe i pružimo vam smernice.

Kategorije