VAŽNO SAOPŠTENJE

Sindikat

   Naivno je bilo naše verovanje da osoba koja vrši funkciju predsednika Industrijskog sindikata Srbije ima dobre namere, da poštuje statut sopstvene organizacije, statut Ujedinjenih sindikata Srbije, svoje najbliže saradnike, odluke organa sindikata I minimum ljudskog I civilizacijskog dostojanstva.

   Naime nervoza koju je pokazivao I ispoljavao u verbalnim obraćanjima kako lično tako I na zvaničnim organima sindikata bila je evidentna I uočljiva još polovinom 2013 godine.U tom vremenu Ujedinjeni sindikati Srbije doživljavaju ekspanziju razvoja, a kao posledica rasta članstva dolazi I do priliva sredstava koja su bila osnova I garant za još brži razvoj svih grupacija u Ujedinjenim sindikatima Srbije.Takav ubrzan razvoj sindikata obavezivao je predsednika Ujedinjenih sindikata Srbije da stvara strukturu organa Ujedinjenih sindikata Srbije I njihovo konstituisanje kako bi dalje još bolje funkcionisali I podelili odgovornost shodno statutu I ostalim aktima Ujedinjenih sindikata Srbije. Od tog trenutka pojavljuje se otvoren otpor od strane lica koje obavlja funkciju predsednika Ujedinjenih sindikata Srbije, koji sagledavajući realnost da su Ujedinjeni sindikati Srbije postali sindikalno politički vidljivi I nemogućnost da stavi pod kontrlou Ujedinjene sindikate Srbije podređujući ih nekim ličnim ambicijama, što nijednim aktom nije predviđeno, pažljivo odabira saradnike za plan uvođenja anarhije, samovlašća, slabljenja, a zatim I preuzimanja Ujedinjenih sindikata Srbije.

   U konkretnu akciju kreće bacanjem statuta na sednici predsedništva ispred predsednika Statutarnog odbora uz komentar ,,Kakav statut…Ja ga svaki dan kršim” što je verovatno preporuka I za sve ostale, a to se zove uvođenje anarhije.Nakon nasilja nad najvišim aktima sindikata prešao je na fizičko nasilje nad svojim najbližim saradnicima što je naš prostor za sindikalne aktivnosti pretvorilo u mali pakao.To fizičko nasilje od strane aktuelnog predsednika je kulminiralo 05.02. tekuće godine direktnim fizičkim napadom na svog najbližeg saradnika Negoslava Jovanovića. Taj događaj se desio u toku rada na njegovom radnom mestu dok je vodio razgovor sa advokatom Đurićem, kako uspešno I dalje voditi sudske sporove, koji su nastali sami znate kako.U sred razgovora bez ikakvog povoda Negoslav Jovanović se našao ispod svog stola pogođen u glavu od strane aktuelnog predsednika Industrijskog sindikata Srbije.

Od tog trenutka aktuelni predsednik čini niz radnji I omogućuje I drugim licima da to rade u prostoru koji je do tada legalno I legitimno koristio u ime Ujedinjenih Sindikata Srbije predsednik Ujedinjenih Sindikata Srbije. Izvršene su sledeće radnje koje su nanele nesagledivu štetu Ujedinjenim sindikatima Srbije, svima nama I spustili ugled našeg sindikata na najniži mogući nivo.

Ovom prilikom navodim nekoliko radnji koje su ekstremne:

  • Fizički napad na radnom mestu, odmah posle toga preko noći zamenjene brave I onemogućeno korišćenje prostora namenjenog za funkcionisanje Ujedinjenih Sindikata Srbije,
  • Zarobljena kompletna dokumentacija Ujedinjenih Sindikata Srbije I zloupotreba iste, neovlašćeno korišćenje i zloupotreba tehnike Ujedinjenih Sindikata Srbije koja se nalazi u prostoru na Trgu Nikole Pašića 3/5,
  • Uvođenje trećeg lica u prostor i zloupotreba zvanične email adrese na kriminalan način
  • Sa naše zvanične adrese objavljivane su nesuvisle ,,informacije“, poslate na adrese naših poverenika po celoj Srbiji potpisujući neovlašćeno predsednika Ujedinjenih Sindikata Srbije ispod tekstova, unoseći veliku konfuziju i nemir među poverenicima i članovima sindikata, nanoseći neporecenjivu štetu svima nama.

   Dalja zloupotreba još uvek traje i sve ove radnje imaju elemente krivičnih dela po mišljenju pravnika.
Da bi sprečili uništavanje Ujedinjenih sindikata Srbije I gubitak imovine sindikata shodno našem statutu I odgovornosti koja proističe preduzeli smo niz aktivnosti koje su doprinele da otvorimo novu kancelariju Ujedinjenih sindikata Srbije na novoj lokaciji I stvorimo uslove za kakvto-taktvo delovanje I rad kako bi postali vidljivi I objasnili zbunjenom članstvu I javnosti šta se dešava.

   Naravno veliki vođa I predsednik Industrijskog sindikata Srbije I neprikosnoveni ,,lider” pojačava kampanju, aktivira sve svoje saradnike koji postaju vidljivi u likovima Nebojše Savića, Lade Mitić Janković, Ane Kojić( I njihovi saradnici), otkriva plan do kraja gde se iz dosadašnjih radnji da zaključiti namera da se Ujedinjeni sindikati preotmu po svaku cenu.Po unapred utvrđenom scenariju I podeli zadataka jasno se vidi da ideologiju I strategiju ovog scenarija proizvodi lice u funkciji sekretara Industrijskog sindikata Srbije sa epitetom veoma iskusnog I dobro obučenog sindikalca u čije ideje treba ,,verovati”, koji uživa određeni autoritet kod novih članova sindikata koji započinju svoju sindikalnu karijeru, uz obećane podele plena sa njima.Praktičan izvođač radova je lice na funkciji predsednika Industrijskog sindikata Srbije sa svojim saradnicima.Nažalost, odmah iza njega je bivša predsednica Ujedinjenih sindikata Srbije- Klinički centar Srbije sa svojom grupom saradnika.U svojim aktivnostima imala je zadatak da vrbuje I traži podršku ciljanih povereništava koja imaju najveći priliv članarine. U tome nije uspela, ali je bila veoma uspešna u izradi lažnih dokumenata I podstrekivanja svojih kolega na ista dela sa elementima krivične odgovornosti.

   Sve aktivnosti grupe nama poznatih lica pokazuju da se ova grupa pažljivo I dugo pripremala kako bi preotela povereništva Ujedinjenih sindikata Srbije sa najvećim brojem članova I novca I od njih improvizovala postojanje Ujedinjenih sindikata Srbije na čijem čelu treba da budu izvođači nedozvoljenih radnji sa elementima krivičnih dela u preotimanju Ujedinjenih sindikata Srbije, a ideolozi ove akcije uživali u plodovima svoga ,,rada”.

Oznake:
Podelite:

Skorašnje objave

Imate pitanje?

Stojimo vam na raspolaganju za sva vaša pitanja i nedoumice. Posvećeni smo da saslušamo vaše potrebe i pružimo vam smernice.

Kategorije