Planom rada i realizacijom istog stižemo na zadati cilj

Sindikat

Republički odbor zdravstva-Ujedinjeni sindikati Srbije održao sednicu, usvojio Izveštaj o radu i doneo novi  Plan rada za tekuću godinu.     Sednicom Republičkog odbora zdravstva-Ujedinjenih sindikata Srbije predsedavala je Lada Mitić Janković.

U cilju potpune realizacije Plana i programa rada održana je sednica Republičkog odbora zdravstva-Ujedinjenih sindikata Srbije na kojoj su učešće uzeli svi prisutni.  Posle duge i sadržajne diskusije usvojen je Plan rada kojim se predviđaju i planiraju sledeće aktivnosti.

–          Širenje mreže i razvoj Republičkog odbora zdravstva je stalan zadatak. Neophodno je izraditi Mapu zdravstvenih ustanova gde bismo prvo želeli i mogli da organizujemo nova povereništva, a prioritet bi mogli da imaju pored Kliničkog centra Beograda koji je već reprezentativan, i Klinički centri Novi Sad, Kragujevac i  Niš kao osnovni stubovi zdravstva Srbije i na tom planu preduzete su određene sindikalne aktivnosti. Kod već postojećih povereništava raditi na privlačenju novih članova kroz predstavljanje novih vrednosti i ciljeva sindikata i sindikalnog delovanja u cilju postizanja reprezentativnosti tamo gde nije dostignuta.

–          Izgradnja organizacione strukture Republičkog odbora zdravstva kako bi se uspešno vodile sve aktivnosti, izrada arhive i ostale administrativne aktivnosti kako bi se sistematično uspostavio rad Republičkog odbora zdravstva-Ujedinjenih sindikata Srbije.

–          Obrazovanje i osposobljavanje članova  i aktivista Republičkog odbora zdravstva-Ujedinjenih sindikata Srbije preko kontinuiranih seminara i edukacija u spostvenoj režiji i uz pomoć Fondacije Fridrih Ebert, koja finansira i prvi trodnevni serminar u maju 2012. godine a sve u cilju kvalitetnog i stručnog obavljanja aktivnosti u veoma teškim i komplikovanim društveno ekonomskim odnosima koji danas vladaju.

–          Međunarodna saradnja sa drugim sindikatima i organizacijama koja se bave socijalnim dijalogom kao neophodan segment promovisanja ideja i ciljeva za koje se zalažu Ujedinjeni sindikati Srbije, proširivanje znanja i iskustva iz ovih oblasti i pravovremeno informisanje o aktivnostima sindikata zdravstva i javnih službi na Evropskom i svetskom nivou. Kontakti i saradnja već postoje ali ih treba proširiti.

–          Kolektivno pregovaranje je naš najvažniji sindikalni posao a, kao preduslov zahteva od nas postizanje reprezentativnosti u povereništvima gde to nije postignuto, a tamo gde jeste i gde je kolektivno pregovaranje okončano ili je u toku iskoristiti iskustva i znanja.

–          Bezbednost i zaštita zdravlja na radu je oblast pored kolektivnog pregovaranja koja je od najveće važnosti za sindikat i zaposlene. U tom smislu treba prikupiti podatke da li sve ustanove imaju Kolektivni ugovor o bezbednosti i zdravlju na radu, da li je izvršena Procena rizika na radnom mestu i da li se ista poštuje. U tom cilju Republički odbor zdravstva USS, odžaće seminar na tu temu.

Za sve ove aktivnosti planirano je formiranje Programskih odbora kako bi se one što uspešnije realizovale.

Oznake:
Podelite:

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Skorašnje objave

Imate pitanje?

Stojimo vam na raspolaganju za sva vaša pitanja i nedoumice. Posvećeni smo da saslušamo vaše potrebe i pružimo vam smernice.

Kategorije