Održana redovna sednica Republičkog odbora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Sindikat

   U prostorijama Ujedinjenih sindikata srbije na Trgu nikole Pašića  u Beogradu održana redovna sednica Republičkog odbora  Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Sednici su prisustvovali svi pozvani članovi Republičkog odbora kao i rukovodstvo Ujedinjenih sindikata Srbije. Sednicom je predsedavao Slavoljub Anđelić, predsednik Republičkog odbora pravosuđa.

   Sednica je započeta u deset časova i trajala je puna četiri sata, zbog važnosti teme koja se odnosila na socijalni i ekonomski položaj zaposlenih  u Upravi za itvršenje krivičnih sankcija. Diskutovalo se dugo, iznosili su se i detalji o problemima zaposlenih u Ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija kao i pravac delovanja sindikata kako bi došlo do poboljšanja  ekonomskog položaja zaposlenih i ostvarivanje  njihovih radnih prava.

  Na predlog Momčila Denića donet je zaključak da se nastavi aktivnost, koja je već započeta, u cilju iznalaženja rešenja transparentnog plaćanja toplog obroka i regresa koji nisu regulisani na način kako to zakon nalaže.

   Po ovom pitanju izveštaj o dosadašnjim aktivnostima podneo je predsednik Republičkog odbora Slavoljub Anđećić i naglasio da je problem već pokrenut kod diretora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i da se očekuju rezultati razrešenja ove problematike.

IMG_9604

   Na kraju rasprave donet je zaključak da se pojača aktivnost prema direktoru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Ako dodatne aktivnosti ne daju brze i dobre rezultate, Republički odbor pravosuđa će preko svog predsednika Slavoljuba Anđelića pokrenuti nove aktivnosti prema ministru pravde, ministru rada i socijalne politike i drugim nadležnim institucijama Republike Srbije, upotrebiti sva sindikalna sredstva i znanje da dođe do razrešenja problema vezanih za poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i poštovanje zakona.

   U drugom delu sednice Momčilo Denić je predložio da se naredna sednica Ujedinjenih Sindikata Srbije – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija održi u Vaspitno popravnom domu Kruševac, nakon svečanog otvaranja novih paviljona u ovoj ustanovi, sa ciljem da bi  se zaposleni upoznali sa svim aktivnostima i preduzetim radnjama ovog sindikata u cilju poboljšanja socijalno ekonomskog statusa zaposlenih, što je prihvaćeno.

Beograd, Ujedinjeni sindikati Srbije

Oznake:
Podelite:

Skorašnje objave

Imate pitanje?

Stojimo vam na raspolaganju za sva vaša pitanja i nedoumice. Posvećeni smo da saslušamo vaše potrebe i pružimo vam smernice.

Kategorije