P R O G L A S

1 Maj Mala

Radnička klasa u Srbiji danas teško preživljava. Četvrt  veka u našoj Srbiji politička elita se otima za vlast patentirajući  trikove  kako doći na vlast,opljačkati narod,postati ekonomski moćan i manipulisati gladnim narodom. U ovom vremenu Srbija ekonomski, tehnološki, društveno sve više zaostaje zakucana na dno lestvice savremenog sveta. Ono što nudimo svetu, zvanično kao naš brend, jeste zamislite najbolja ali najjeftinija radna snaga. Sramno, nedopustivo, ekonomski neodrživo. Nevolja je to kad nemaš šta drugo da ponudiš. Moramo menjati ovu naopaku  ekonomsku politiku. Moramo se dogovoriti i pronaći zajednički put izlaska iz ponižavajućeg položaja radničke klase u Srbiji a samim tim i svih građana Srbije. Razmislimo o tome ovog Prvog maja i vidimo se za sada na trgovima, ulicama, izletištima…………, a možda i u nekoj fabričkoj hali na zamišljenoj pauzi za topli obrok.

Azir Aki

Živeo Prvi Maj praznik rada!

DA SE PODSETIMO

Program rada

Strategija i platforma USS-a

 

Sindikat je organizacija zaposlenih koji se u njoj dobrovoljno okupljaju, plaćaju članarinu, ali i na mnoge druge načine izražavaju uzajamnu solidarnost, koji predstavljaju temelje njegove društvene moći koja se ispoljava kroz efikasnu organizaciju i dsciplinu. Sindikat deluje slobodno u okviru pravnog sistema, štiteći i unapređujući prava članstva svim legalnim sredstvima, kroz svoje specifične metode borbe. On može težiti i promeni pravnog sistema, ukoliko ovaj ozbiljno ugrožava ostvarenje ciljeva zaposlenih i sindikata.

Sindikat ne može i ne sme služiti nikog sem svog članstva. Članstvo, za uzvrat, ne može služiti nikoga ko se javno ili delima deklarisao kao oponent ne samo tog sindikata, već sveta rada uopšte.

Sindikat jejedini predstavnik sveta rada i kao takav može i kada je god to korisno za interese ne samo članstva, već i zaposlenih, mora sklapati političke sporazume i dogovore sa svetom politike, kako bi u partnerskom odnosu zaštitio ili unapredio te interese.

Sindikat mora graditi odnose soocijalnog partnerstva sa poslodavcima, jer je on nezaobilazna poluga koja sa drugom polugom, kapitalom, pokreće privrednu aktivnost i donosi blagostanje čitavom društvu. Ako se te dve poluge razilaze ili sudaraju, trpi celo društvo. Ali ukoliko sindikat iz bilo kog razloga teži lažnoj društvenoj harmoniji na uštrb interesa sveta rada, onda će pored sindikata i njegovog članstva, u krajnjoj instanci još vise trpeti i poslodavci I društvo u celini. Zato je strateški interes sindikata da se izgrade efikasni, institucionalizovani mehanizmi socijalnog dijaloga I partnerstva.

Sindikatu ne može niko odrediti kako će se i kada će se organizovati. O tome autonomno odlučuje člnastvo i organi sindikata. Jedino što sindikat mora da sledi jeste da se organizuje dok nije kasno i da u svom temelju mora imati demokratiju, kao merilo svoje moći, svojih htenja i svog lika.

Sindikat je po prirodi stvari najmasovnija organizacija civilnog društva i zato je dužan da pomaže stvaranju i jačanju i drugih asocijacija, pošto je civilno društvo najpodsticajniji okvir za delovanje sindikata i jačanje demokratije uopšte.

Sindikat mora uvek biti na strani mira, tolerancije, razumevanja, saradnje i jednakosti među ljudima. Ako izda bilo šta od toga, izdao je smisao svog postojanja. On stalno mora da bori za ove osnovne civilizacijske vrednosti, da ih promoviše i brani kako u svom članstvu, tako i u društvu u kome deluje.

Na početku ovog veka, sindikat gotovo da ima značajniju ulogu od one koju je imao u protekla dva veka. To važi i za sindikate u razvijenim demokratskim društvima, a posebno za nas koji ulazimo u novi milenijum opterećeni siromaštvom, razorenom nacionalnom privredom, narušenim temeljnim moralnim normama, suočeni sa brojnim izazovima koji neminovno donosi proces tranzicije. Zbog tih veliki poslova koji su pred nama, valja naoštriti najjače oružje sindikata, solidarnost.

To, pored ostalog podrazumeva strateški interes pripadnika sveta rada da se izgradi demokratska pluralistička sindikalna scena, čiji će akteri voditi lojalnu utakmicu za uticaj na radništvo, a istovremeno zajednički braniti minimalne zajedničke interese svih zaposlenih.

Osim solidarnosti i efikasne demokratske organizacije, najjače oružje demokratskih sindikata je znanje, što zahteva trajno, sistematsko angažovanje na obrazovanju i osposbljavanju sindikalnih aktivista za uspešan sindikalni rad i širenje svesti o pravu i ciljevima sindikalnog organizovanja.

Нови раднички манифест

Људски род је прошао дуг пут развоја. Ако бисмо тај пут осветлили из угла рада он би имао три дуге и препознатљиво различите деонице људског стваралаштва. Прва, припитомљавање животиња које су га храниле и делимично одмениле од тешког физичког рада. Друга, пројектовање и израда вештачких производа који су га делимично ослободили директне зависности од домаћих животиња, тешког и монотоног рада, и трећа, пројектовање организационих структура кроз које се врши координација и управљање пословним, друштвеним и биолошким системима. Данашњи пословни системи као своју циљну функцију имају максимизацију профита. Са друге стране, друштвени  системи теже ка максимизацији хуманости, а биолошки ка одржању биљног и животињског света. Сви они су међусобно условљени.

Данас смо у сегменту људског пројекта који изводи своју другу индустријску револуцију. И ако је прва индустријска револуција тражила и формирала бројну класу радника пролетера, која је била доминантна, и продавала своје мишиће и специјалне вештине које су биле потребне за израду разних вештачких производа, дотле је даљи неумитни еволуциони закон технолошког развоја генерисао нову класу, која у врло малом проценту продаје снагу својих мишића, у знатно већем своје вештине, док су знање и памет доминантни. То је друга технолошка и индустријска револуција. Она је у ствари укинула класу радника пролетера. Људе су углавном замениле машине, роботи, аутономне индустријске нумерички управљане машине алатке, аутоматска транспортна возила, банкомати, директна куповина интернетом, или резервације путем позивних аутоматизованих центара и све продубљенија употреба компјутера, што све редукује улогу човека као најважнијег чиниоца у производњи, на исти начин као што се увођењем трактора прво смањио значај коња као радне снаге у пољопривредној производњи, а онда потпуно нестао.

UJEDINJENI SINDIKATI SRBIJE – Klinika, dr. Laza Lazarević

       USS – Klinika, dr. Laza Lazarević
okupili sve sindikte, predstavnike zaposlenih
u specijalizovanim psihijatriskim ustanovama
u Srbiji na temu očuvanje i unapređenje
bezbednosti rada i odbranu dostignutih
prava zaposlenih na radnim mestima
u ovim ustanovama

– Primena strategije razvoja zaštite mentalnog zdavlja i uvođenje komunalne psihiatrije u pojedinim ustanovama.
– Smanjenje plata u javnom sektoru-zdravstvu, uvođenje platnih razreda.

Na početku rada ovog skupa  domaćin je pozdravio sve prisutne,zahvalio se na visokom poverenju što je potvrđeno prisustvom svih pozvanih kolega.Naravno da je I dobra procena tajminga I značaja odabranih tema pobudila veliko interesovanje kod sindikalnih predstavnika zaposlenih u specijalizovanim psihijatriskim ustanovama,koji su svoju pripadnost različitim centralama potpuno stavili u drugi plan I bez bilo kakvog opterećenja uzeli učešće u radu sa dobrom procenom da su baš oni zajedno sa rukovodstvom ustanova  i  institucijama države  najupućeniji  u sve  problem sa kojima se susreću zaposleni,  organizovano zahtevaju od resornog ministarstva  da budu informisani o svim aktivnostima koje se odvijaju vezane za ove ustanove i  uključeni  u rešavanju istih.

IMG_2424

Nakon uvodne diskusije domaćina skupa  razvila se diskusija u kojoj su učešće uzeli svi prisutni.U prvom delu sednice dominirala je tema primene nacionalne strategije za unapređenje zaštite mentalnog zdravlja.Zajednički zaključak je obaveza  sindikata u ovim ustanovama da se aktivnije uključe u raspravu I  realizaciju nacionalne strategije za unapređenje zaštite mentalog zdravlja.

Ovaj dokument između ostalog predviđa poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u ustanovama  zbog  sindroma  “izgaranja” i  teških uslova rada (što je realizovano kroz psihijatriski dodatak 2007. godine) ali i  drugačiji pristup u organizaciji i  lečenju psihijatriskih pacijenata ,što bi rezultiralo I smanjenjem broja postelja I zaposlenih u ovim ustanovama u narednom period.

Izneti su podaci da se ovakav pristup organizaciji  i deinstitucijalizaciji  ,smanjvanju kapaciteta  i uvođenje komunalne psihijatrije pokazao kao loš projekat u okolnim  zemljama (Mađarska,Grčka) i  da se odustalo od takvog projekta zbog loših rezultata.Dalje je konstatovano da primena strategije unapređenja zaštite mentalnog zdravlja u našoj zemlji kasni  što je još jedan od razloga za naše okupljanje.Dogovoreno je da sindikati iz ovih ustanova budu u stalnom kontaktu, da se prati realizacija strategije I da sve svoje primedbe I predloge dostave  resornom  ministarstvu.

IMG_2423

U drugom delu skupa dominirala je trenutno najaktuelnija tema našeg društva,smanjenje plata zaposlenima u Javnom sektoru čime ni zdravstvo nije zaobiđeno.

Zajednički je stav da  smanjenje plata za 10% zaposlenima u zdravstvu je  katastrofalno po egzistenciju zaposlenih u zdravstvu . Najavljeni protesti i štrajk upozorenja prisutni predstavnici sindikata će  uskladiti sa matičnim sindikalnim centralama i  predložiti  da akcija bude zajednička i sveobuhvatna.

Prisutni su izrazili  veliko nezadovoljstvo odustvom bilo kakvog jasnog  plana vlade Srbije po pitanju platnih razreda i odsustva učešća sindikata u raspravi. Informacije o platnim razredima koje iznosi ministarka lokalne samouprave i državne uprave Kori Udovički krajnje su nejasne,zbunjujuće a gotovo svaki put drugačije što izaziva veliku zebnju i nesigurnost kod zaposlenih u zdravstvu a posebno u specijalizovanim psihijatrijskim ustanovama koje imaju beneficiju na teške uslove rada i povećane rizike (psihijatrijski dodatak).

Svi su se složili u nameri, ukoliko psihijatrijski dodatak bude na bilo koji način ugrožen platnim razredima, zajednički i po svaku cenu brane  dostignuto pravo na uvećanu zaradu na osnovu teških uslova rada. Psihijatrijski dodatak kao uvećana zarada na uslove rada odvojen je od koeficijenata i stručne spreme i kao beneficija je analogan beneficijama koje imaju zaposleni   u državnim službama  hitnoj pomoći,zatvorskim bolnicama,policiji ,elektrodistribuciji  i rudnicima.  Zato ova beneficija ne sme biti predmet rasprave u sklopu platnih razreda.

IMG_2431

Na kraju sastanka,doneti su odredjeni zaključci i odluke.

Zaključeno  je da je neminovna  kontinuirana saradnja svih sindikalnih organizacija ovih psihijatrijskih ustanova   radi odbrane  dostignutih prava i daljeg unapredjenja prava i položaja zaposlenih i pacijenata u ovim ustanovama.

Jednoglasno je doneta odluka da se uputi dopis ministru  zdravlja radi  prijema  delegacije  članova sindikalnih organizacija iz ovih ustanova.

Tema sastanka je traženje razjašnjenja oko uvodjenja platnih razreda u sektoru zdravstva i podrške ministarstva zdravlja u očuvanju dostignutih prava ( psihijatriskog dodatka) zaposlenih u specijalizovanim psihijatrijskim ustanovama,kao i daljem unapredjenju uslova rada i položaja zaposlenih i pacijenata u ovim ustanovama u skladu sa stvarnim stanjem  i  nacionalnom strategijom o unapredjenju zaštite  mentalnog zdravlja u Srbiji.

RESTRUKTURIRANJE – GDE SE IZGUBILO!?

Zabavljeni velikim ciframa kojim nas neprekidno bombarduju Vlada i večni ekonomski eksperti i analitičari, Vlada i resorni ministri „namerno“ su zaboravili da postoje preduzeća u retsrukturiranju u vlasništvu države, kao što su u vlasništvu države i javna preduzeća.

U tim preduzećima radi oko 60 000 radnika. U većini tih preduzeća kojima je vlasnik država  Srbija, radnici „samo rade“, ne primaju nikakve zarade, nemaju zdravstveno osiguranje, ne uplaćuje im se radni staž. Gromoglasno najavljivanje Zakona o privatizaciji, hvaljen u Skupštini Srbije od predlagača i vladajuće većine kao remek delo, iako je u stvari reciklirani prethodni zakon prilagođen potrebama vladajuće većine, kao da je zaboravljen a sa njim i preduzeća u restrukturiranju. Raspisani oglas za prikupljanje ponuda o zainteresovanosti za 500 preduzeća dobro je poslužio za dodatnu kupovinu vremena i izbegavanje obaveza prema preduzećima u restrukturiranju koja su vlasništvo države. Vlasništvo od kojeg je država (Vlada) digla ruke. Zamislimo da samo jedan mesec zaposleni u državnoj upravi, zdravstvu, školstvu,  javnim preduzećima,  ne prime na vreme platu. Šta bi se desilo da ne prime dva, tri meseca platu? Nepojmljivo! Ali zato u preduzećima u retsrukturiranju koja su isto tako u vlasništvu države, radnici mogu da neprimaju plate po dva tri, šest meseci, godinu dana! Da nemaju zdravstveno osiguranje, da nemaju plaćen prevoz, a moraju da dolaze na posao. Da li ovako nešto postoji u svetu? Za to vreme ministar privrede održava nekakve skupove, rasprave, priča o pristiglim ponudama odbijajući da saopšti za koja preduzeća postoje ponude a za koje ne, saopštava nekakve svoje vizije i planove i sve to u nekom budućem vremenu. Ali onog trenutka kada se neki kupac za preduzeće u restrukturiranju pojavi čitava ekipa savetnika na čelu sa premijerom i buljukom kamera svečano umaršira u zaboravljeno preduzeće predstavljajući  novog vlasnika. Kada se kamere ugase, ostaje da nagađamo kad i pod kojim uslovima će taj „novi vlasnik“ stići. Za to vreme ljudi koji rade treba od nečeg i da žive.

Sindikat industrije Srbije poziva Vladu  i resornog ministra privrede da prestanu da odlažu reševanje problema zaposlenih u preduzećima u restrukturiranju. Kao što država od građana traži i očekuje da ispunjavaju svoje obaveze očekujemo da i država ispunjava svoje obaveze kao odgovoran vlasnik prteduzeća u restrukturiranju. A a ko to nije u stanju, neka to javno i saopšti. Odlaganje rešavanja problema samo dodatno nagomilava probleme a radnike preduzeća u restrukturiranju dovodi u još gori položaj. Bavljenje teorijama makroekonomske politike jeste posao stručnjaka i ekperata ali od mikroekonomije se živi ili ne živi.

 

                                                                          Sindikat industrije Srbije

GLAS PENZIONERA

Mi penzioneri  imamo jedan san.

Da svoju dočekanu starost(penziju) odživimo i proživimo da što manje budemo teret ukućanima,okruženju,državi.Da pomognemo koliko možemo i imamo za život.To smo radom i stvaranjem zaslužili.Nikome nismo oteli,ukrali-uvek smo davali bili solidarni dok smo radili.Ovo što smo uložili za starost na zakonit način da nam omogići „MIRAN SAN“.Mnogo li je?Šta naš san čini različitim od drugih snova naših kolega u Evropi?Koliko se naš san razlikuje od snova u našem podneblju i okruženju-od sna premijera i nekih drugih penzionera?Po čemu se razlikujemo od njih?Da li smo prošli isti put,idemo li istim putem(putevima).Da li smo na putu da naš san ostane nedosanjan?Ko i koliko je uradio,proizveo,doprineo da naš san bude nedosanjan,već dvadesetak godina.Kako može manje da bude košmaran i turoban.

Može li da bude nemiran,ali pod pokrivačem Ustava i na jastuku Zakona?

Koliko Premijer i Vlada,(njeni stručnjaci i fiskalni savetodavci),svojim obećanjima do vlasti grade san čovečnosti sa ljudskim likom,a koliko svojim najavama,namerama i radom,vršeći vlast,seku to korenje i zalivaju divlje vildane (uvezene) nesigurnosti,košmara i običnog ljudskog straha za sutra…?Kakav odgovor možemo naći?Nudili nam se samo jedan odgovor na to?

Noć koju živimo pritisla tmina,vetrovita i kišovita,puna poplava…Pomoć mala i uslovljena-podseća na nekalibrisane granate dobijene kao vojna pomoć u Velikom ratu.Topovi mali,granate velike-snađi se!Priča za košmaran san!?Slušam,Premijer i njegovi „podržavaoci“-zanosači…vešto koriste priču o zaštiti socijalno najugroženijih(onih  sa najnižim primanjima)kako bi opravdali strmoglav pad „viših penzija“ u socijalnu kategoriju-jer „Vi ste to tražili da se smanje rasponi između penzija“.

Glasali ste za nas!Hleb 29 dinara (400 grama)-za sve.Iz socijalističke „uravnilovke“-svako prema sposobnosti –svakom prema radu-nudi se napredna crkveno-socijalna jednakost pred jednim Gorskim Carem!Samo se treba krstiti i glasati!A šta rade ti napredni velikodostojnici  koji  grakću i krešte,kako je to doprinos obećanju da će…Zakon i Ustav  važiti za sve…I tačno!Sve je i za svakog urađena mimo Ustava i zakona-čak drastično i otvoreno ga nepoštujući-niko nije bio zaštićen.Šta možemo da dobijemo?

Budžedski deficit manji!!?Svi penzioneri siromašni.JKP „Pogrebne usluge“ imaju suficit-uplaćuju 70% u budžet,mnogo rade,usluge skupe.Gradski saobraćaj bolji,manje gužve(nema penzionera-nema subvencija)manje povlašćenih karata i švercera u autobusu.Smanjena socijalna davanja,smanjen rashod u Fondu,zdravstvenog osiguranja-nema subvencija za lekove,smanjen rashod u Fondu PIO-manje penzija-„nedotira“ se iz budžeta(zaboravili da se to ???).Odnos penzionera i radno sposobnh se menja u korist radno proizvodnih,niko ne može u penziju do 80 godina,ako preživi 60-tu godinu-to pada po kolektivnom Ugovoru na preduzeće i nije oslobođeno PDV-a.Za to vreme zaposlenost u  JKP „pogrebne usluge“ raste i produktivnost.Agencije i raznorazni  Fondovi redovno primaju plate…Obećanje održano. A računica je prosta (izvor fiskalni savet).

Ako za penzije „ide“ pet milijardi evra,a penzioneri svojom revnosnom i redovnom potrošnjom doprinose PDV-u 60% i vraćaju u budžet ispunjavanjem svojih građanskih obaveza, 50% sredstava?      Koliko je to?

Iz budžeta se „dotira“(čisto vraća u penzioni Fond ranije pozajmljeno) 40%(dve milijarde evra)-nije li potrošnjom i ispunjavanjem svojih obaveza penzioner svaki vratio ,više nego što se  dotira-čak sve!                   A neplaćen porez milijarda evra,neplaćeni doprinosi Fondu PIO i RFZO isto toliko nevraćena sredstva u raznim Fondovima  solidarnosti,preko jedne milijarde evra.Troškovi za garanciju državnih preduzeća i subvencije od  1,2 milijarde evra.Agencija za privatizaciju nije uplatila u penzioni  Fond deset posto od prodaje-privatizacije preko pet hiljada privrednih subjekata,svo vreme je trgovala akcijama na berzi za „potrebe“ Fonda PIO,a za svoj račun-bez odobrenja vlasnika akcija i bez informacije o toj raboti!Da li baš fali „solidarno“ otetih 200 miliona evra,koje će usrećiti budžetski deficit,fiskalni savet,MMF i povećani trgovinski promet sa Rusijom (bez subvencija),ili će zadovoljiti sujetu premijera,stručnost nadžak baba iz fiskalnog saveta koji znaju samo za oduzimanje-ili je to dodvoravanje evropskom bogu pod čijom nebeskom kapom težimo,ili je to bukagija za odnose sa Rusijom!?Ova oblast ima ime politička i prezime ekonomija i (JMBG).Jedino Može Biti Garantovano bolje sutra po Ustavu i Zakonu –ostalo je pljačka i nezakonite rabote koje otvaraju vrata organizovanom kriminalu,u organizaciji vlasti!                                      Šta da se radi, pitam Lenjina.Revolucija?     On kaže idi kod Dantea, on je nadležan za Tebe.A on mi pruži KNJIGU NAMERA(rebalans budžeta) na koricama (vratima pakla) piše:Moje namere vas vode na put pun krika, osetićete večni bol i bedu tu, penzioneri,Vaš put je put u svet prokletnika.Mene kao tvorca, krenu viši Ustav iz EU.Mene stvoriše sila iz Vašingtona,mudrost iz Brisela i ljubav iz BerlinaPre mene nikada ovakva podrška nije bila, ne večno, Zakonska, jer bezakonje i sujeta je i nastavljanje moje ,krenite predamnom bez nade koja vas je napustila.

Šta je ovo,pitam učitelja Vučka, a on će kao neko koji sve shvata:
Ovde ti srce mora biti meko.Neka ti sva jeza bude poznata, ja vas upućujem na put kako sam vam rekao.
Gde guramo puk stari,što smeta mi na putu  za bolje daleko.Probudih se.Stvarnost je gora.Krugova je mnogo na ovom putu.Mnogo kuke .Idem da tražim motiku,da je moje ostarele I bolesne ruke podignu.Pa kom’opanci kom’ obojci.

Hvala na prostoru!                                                                                   Branko Miladinović

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.