Hvala vam na ukazanom poverenju

Dobro dosao/la u svoj Sindikat da zajedno ostvarimo sledece ciljeve

 • Ravnopravnost svih zaposlenih u delatnostima koje obuhvata Sindikat, kao i njihovo zajednicko delovanje na nacelima uzajamnosti I solidarnosti.
 • Obezbedivanje radne i socijalne sigurnosti clanstva;
 • Egzistenciju svih zaposlenih na adekvatnom nivou, u skladu sa materijalnim i civilizacijskim dostignucima savremenog sveta.
 • Ravnopravnost svih zaposlenih u privredi, driavi i drustvu;
 • Poboljsanje socijalnog statusa zaposlenih kroz regulisanje cene i us/ova rada putem kolektivnog pregovaranja i kolektivnih ugovora, na nacelima ravnopravnosti i socijalnog partnerstva;
 • Humano i demokratsko radno i socijalno zakonodavstvo;
 • Obezbedivanje bezbednih us/ova iivota i zdravlja na radu, svih zaposlenih, a posebno omladine, iena i invalida;
 • Zastitu i unapredivanje radne i iivotne sredine;
 • Razvoj i unapredivanje socijalnog dijaloga i tripartizma;
 • Unapredivanje korporativne kulture i razvoj industrijske demokratije u celini;
 • Uspostavljanje i razvoj saodlucivanja u privredi, pocev od preduzeca, kao i u definisanju i ostvarivanju strateskih socijalno – ekonomskih ciljeva I politike;
 • Skolovanje i obrazovanje clanova za sindikalnu aktivnost, saodlucivanje u privredi, kao i opste i profesionalno obrazovanje;
 • Pravnu zastitu;
 • Materijalnu potporu clanovima prema odredbama ovog Statuta i finansijskim mogucnostima Sindikata;
 • Javnost u radu, kroz izdavanje sindikalnih novina i drugih publikacija;
 • Unapredivanje saradnje i dobrih odnosa sa sredstvima javnog informisanja;
 • Saradnju sa sindikatima drugih zemalja, kao i aktivno ucesce u radu medunarodnih sindikalnih organizacija.
 • Prava i obaveze započinju prvom uplatom članarine;
 • Članarina iznosi 1% vaših primanja;
 • Članarinu možete uplatiti na dva načina:
  • Preko banke putem trajnog naloga (informišite se u svojoj banci)
  • Gotovinom putem uplatnice:
   • Primalac: Ujedinjeni Sindikati Srbije
   • Tekući račun: 160-0000000324024-41

Primer uplatnice: