USS Logo

UJEDINJENI SINDIKATI SRBIJE

Adresa: Trg Nikole Pašića 3/5 11000 Beograd


Email: office@ujedinjenisindikatisrbije.rs


Web: ujedinjenisindikatisrbije.rs


Tel: 062/337-128

P R I S T U P N I C A

Ime:

[field id="ime"]

Prezime:

[field id="prezime"]

Adresa:

[field id="adresa"]

Naziv preduzeća/ustanove:

[field id="firma"]

Adresa preduzeća/ustanove:

[field id="adresafirme"]

Grupacija:

[field id="grupacija"]

Email:

[field id="email"]

JMBG:

[field id="jmbg"]

Datum učlanjenja:

[field id="date"]

☑ Prihvatam Statut i programska dokumenta Ujedinjenih Sindikata Srbije