Srećne praznike i uspešnu Novu Godinu želi Vam vaš Sindikat!

OSVRT

SREĆNI VAM NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI

      Iza nas ostaje jedna prazna godina  u kojoj nije bilo poboljšanja položaja zaposlenih.U godini iza nas prestali su da važe skoro svi kolektivni ugovori. Jasno je da najveću odgovornost  imaju sindikati.Ništa manje nije odgovorna politička elita, pogotovo oni koji  u svojim programima promovišu socijalnu pravdu i uređenu državu. Većini poslodavaca ovakvo stanje u društvu odgovara jer u kratkom vremenskom periodu stiču ogromno bogatstvo na štetu zaposlenih. Dugoročno sigurno gube kvalitetne radnike, a samim tim i sopstveno tržište na duži vremenski period. Političku elitu ne interesuje odlazak najboljih sa kartom u jednom pravcu,  onih koji  svojim umećem i radom  donose prosperitet uređenom  društvu u kome rade i žive. Prioritet u  godini iza nas naša politička elita dala je javnim promotivnim akcijama od otvaranja  raznih fabričkih pogona ,semafora,kontejnera, uspešnih policijskih akcija do protesta stop krvavim košuljama, jedan od pet miliona, ne davimo Beograd i slično.

      Rasprave poput tribina , okruglih stolova,javnih nastupa poznatih institucija ove zemlje, akademija nauka, univerziteta, naučnih instituta, poznatih i u svetu priznatih ličnosti skoro da nije bilo. Moguće je da smo mi definisali i usaglasili sve naše nacionalne interese pa nam naučne institucije i takvi pojedinci u ovom veku  ne trebaju. Nažalost nismo definisali niti jedan nacionalni interes i niokočega se nismo usaglasili. Ostaje nam da se nadamo  da će ovu prazninu javne reči,kao i  definisanje nacionalnih interesa u koje svakako spadaju i pravo na rad i normalan život, nadomestiti narodni poslanici na svojim javnim raspravama u našoj Skupštini. Nismo sigurni, ali mi ćemo učiniti sve da rad i stvaralaštvo bude prioritet našeg društva vrednovan po standardima civilizovanog društva.  Poštovani članovi I prijatelji mi znamo,  dobro razumemo vreme i prostor u kome živimo i radimo, sigurno će mo iskoristiti našu priliku da  radimo i delujemo istog časa kada oslobodimo našu organizaciju a to se već dešava. Mi smo naš inventar uradili i znamo sučim ćemo i kako ćemo.

      Zato što znam da ste hrabri pametni i istrajni na ovaj način pravim osvrt na godinu iza nas, jer nam to učvršćuje volju i snagu da nastupajuća godina mora biti bolja. Za našu budućnost i budućnost naše dece ipak smo najodgovorniji. Svi znamo šta nam je činiti. Radnička klaso svi u jednu kolonu,jer  sva druga rešenja su tragična za radništvo.

 

UJEDINJENI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE

Na kraju kalendarske godine predsednik Goran Mladenović podneo izveštaj o radu

       U skladu sa zacrtanim programom rada, odlukama organa Sindikata kao i potrebama svog članstva, rukovodstvo sindikata imalo je niz aktivnosti tokom protekle godine. Glavni prioritet je bio razgovor u Ministarstvu zdravlja zajedno sa Sindikatom sestara gde smo uspeli da unapredimo kvalitet predloga definisanja platnih grupa i platnih razreda, naročito u delu kada je reč o psihijatriji i hitnoj pomoći. Kao što znate primena zakona je odložena za 01. 01. 2020. godinu. Mišljenja smo da je ovaj zakon korak unazad jer derogira socijalni dijalog i dobrim delom je suprostavljen Zakonu o radu u oblasti prava zaposlenih.Naravno da ćemo u dogovoru sa ostalim sindikatima koji imaju slično mišljenje, svim dozvoljenim sredstvima braniti dostignuta prava iz rada kao i slobodu delovanja sindikata. Za sprovođenje daljih aktivnosi potrebna je podrška članstva i odluke organa sindikata. Predlažem da jedan od zahteva u narednim našim akcijama bude i zahtev za priznavanje strukovnih specijalističkih studija sestara i vrednovanje koeficijentom u platnom razredu sličnih studija slične delatnosti. Sve ove aktivnosti zahtevaju neposrednu saradnju sa Sindikatom medicinskih  sestara i očekujem da u narednim našim susretima ozvaničimo našu saradnju na republičkom nivou.

     Pregovori oko Kolektivnog ugovora su u toku.Smatram da je to za nas veoma  važno, ako ne i trenutno najvažnija aktivnost pa zato predlažem Predsedništvu da oformi posebnu komisiju koja će pratiti pregovore, sačiniti naše primedbe i predloge i dostaviti neposredno pregovaračkim timovima, jer imamo mogućnost da to uradimo. Naravno da su naše aktivnosti dale rezultate kad je u pitanju pristupanje novih članova našem sindikatu. Članstvo se uvećalo. Čak nam se javljaju organizacije koje kolektivno žele da nam pristupe. Potrebno je oformiti poseban tim koji će se baviti razvojem sindikata, jer trenutne aktivnosti i potrebe prevazilaze rad pojedinca. Činimo veliki napor da osposobimo nove organizacije što daje dobre rezultate i mnoge od njih su već i reprezentativne u svojim ustanovama. Mišljenja sam da  postižemo dobre rezultate, treba da nastavimo i još više pojačamo svoje aktivnosi kako bi ostvarili svoje ciljeve istakao je na kraju Mladenović u čemu je dobio punu podršku Predsedništva.

RADNOM NARODU SRBIJE I ŠIROM SVETA, SREĆAN PRAZNIK RADA!

1maj02

 

P R O G L A S

Portret 3

Radnička klasa u Srbiji danas teško preživljava. Četvrt  veka u našoj Srbiji politička elita se otima za vlast patentirajući  trikove  kako doći na vlast,opljačkati narod,postati ekonomski moćan i manipulisati gladnim narodom. U ovom vremenu Srbija ekonomski, tehnološki, društveno sve više zaostaje zakucana na dno lestvice savremenog sveta. Ono što nudimo svetu, zvanično kao naš brend, jeste zamislite najbolja ali najjeftinija radna snaga. Sramno, nedopustivo, ekonomski neodrživo. Nevolja je to kad nemaš šta drugo da ponudiš. Moramo menjati ovu naopaku  ekonomsku politiku. Moramo se dogovoriti i pronaći zajednički put izlaska iz ponižavajućeg položaja radničke klase u Srbiji a samim tim i svih građana Srbije. Razmislimo o tome ovog Prvog maja i vidimo se za sada na trgovima, ulicama, izletištima…………, a možda i u nekoj fabričkoj hali na zamišljenoj pauzi za topli obrok.

Živeo Prvi Maj praznik rada!

Iskustvom, mudrošću i znanjem do kolektivnog ugovora u Javnom preduzeću za upravljanje poslovnim prostorom i poslovni prostor Vračar

Predsednik sindikata Zoran Korjak sa svojim saradnicima još jednom potvrdio svoje sindikalno znanje I umeće, u vođenju uspešnih  pregovora oko zaključivanja I potpisivanja  Kolektivnog ugovora kod poslodavca. Iako živimo u  uvremenu kada  socijalni  dijalog na našim prostorima pa I šire doživljava svoj  sunovrat,Ujedinjeni sindikat u  Javnom predueću za upravljanje poslovnim prostorom I poslovni proctor Vračar na čelu sa Zoranom Korjakom je  završio još jednu u nizu uspešnih aktivnosti, sigurno najvažniju za sve zaposlene.Potpisan je Kolektivni ugovor koji štiti I garantuje dostignuta  prava svih zaposlenih.

Očekujemo od osnivača preduzeća da uskoro da zeleno svetlo za primenu novog Kolektivnog ugovora kako bi se radne aktivnosti odvijale u dobrom I mirnom ambijentu gde su prava I obaveze zaposlenih I poslodavca jasno definisani novim Kolektivnim ugovorom kod poslodavca.

Sve ove aktivnostui su garant da će ovaj kolektiv u narednom periodu biti uspešan I profitabilan na opšte zadovoljstvo svih zaposlenih.

IMG_2718

P R O G L A S

1 Maj Mala

Radnička klasa u Srbiji danas teško preživljava. Četvrt  veka u našoj Srbiji politička elita se otima za vlast patentirajući  trikove  kako doći na vlast,opljačkati narod,postati ekonomski moćan i manipulisati gladnim narodom. U ovom vremenu Srbija ekonomski, tehnološki, društveno sve više zaostaje zakucana na dno lestvice savremenog sveta. Ono što nudimo svetu, zvanično kao naš brend, jeste zamislite najbolja ali najjeftinija radna snaga. Sramno, nedopustivo, ekonomski neodrživo. Nevolja je to kad nemaš šta drugo da ponudiš. Moramo menjati ovu naopaku  ekonomsku politiku. Moramo se dogovoriti i pronaći zajednički put izlaska iz ponižavajućeg položaja radničke klase u Srbiji a samim tim i svih građana Srbije. Razmislimo o tome ovog Prvog maja i vidimo se za sada na trgovima, ulicama, izletištima…………, a možda i u nekoj fabričkoj hali na zamišljenoj pauzi za topli obrok.

Azir Aki

Živeo Prvi Maj praznik rada!

UJEDINJENI SINDIKATI SRBIJE – Klinika, dr. Laza Lazarević

       USS – Klinika, dr. Laza Lazarević
okupili sve sindikte, predstavnike zaposlenih
u specijalizovanim psihijatriskim ustanovama
u Srbiji na temu očuvanje i unapređenje
bezbednosti rada i odbranu dostignutih
prava zaposlenih na radnim mestima
u ovim ustanovama

– Primena strategije razvoja zaštite mentalnog zdavlja i uvođenje komunalne psihiatrije u pojedinim ustanovama.
– Smanjenje plata u javnom sektoru-zdravstvu, uvođenje platnih razreda.

Na početku rada ovog skupa  domaćin je pozdravio sve prisutne,zahvalio se na visokom poverenju što je potvrđeno prisustvom svih pozvanih kolega.Naravno da je I dobra procena tajminga I značaja odabranih tema pobudila veliko interesovanje kod sindikalnih predstavnika zaposlenih u specijalizovanim psihijatriskim ustanovama,koji su svoju pripadnost različitim centralama potpuno stavili u drugi plan I bez bilo kakvog opterećenja uzeli učešće u radu sa dobrom procenom da su baš oni zajedno sa rukovodstvom ustanova  i  institucijama države  najupućeniji  u sve  problem sa kojima se susreću zaposleni,  organizovano zahtevaju od resornog ministarstva  da budu informisani o svim aktivnostima koje se odvijaju vezane za ove ustanove i  uključeni  u rešavanju istih.

IMG_2424

Nakon uvodne diskusije domaćina skupa  razvila se diskusija u kojoj su učešće uzeli svi prisutni.U prvom delu sednice dominirala je tema primene nacionalne strategije za unapređenje zaštite mentalnog zdravlja.Zajednički zaključak je obaveza  sindikata u ovim ustanovama da se aktivnije uključe u raspravu I  realizaciju nacionalne strategije za unapređenje zaštite mentalog zdravlja.

Ovaj dokument između ostalog predviđa poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u ustanovama  zbog  sindroma  “izgaranja” i  teških uslova rada (što je realizovano kroz psihijatriski dodatak 2007. godine) ali i  drugačiji pristup u organizaciji i  lečenju psihijatriskih pacijenata ,što bi rezultiralo I smanjenjem broja postelja I zaposlenih u ovim ustanovama u narednom period.

Izneti su podaci da se ovakav pristup organizaciji  i deinstitucijalizaciji  ,smanjvanju kapaciteta  i uvođenje komunalne psihijatrije pokazao kao loš projekat u okolnim  zemljama (Mađarska,Grčka) i  da se odustalo od takvog projekta zbog loših rezultata.Dalje je konstatovano da primena strategije unapređenja zaštite mentalnog zdravlja u našoj zemlji kasni  što je još jedan od razloga za naše okupljanje.Dogovoreno je da sindikati iz ovih ustanova budu u stalnom kontaktu, da se prati realizacija strategije I da sve svoje primedbe I predloge dostave  resornom  ministarstvu.

IMG_2423

U drugom delu skupa dominirala je trenutno najaktuelnija tema našeg društva,smanjenje plata zaposlenima u Javnom sektoru čime ni zdravstvo nije zaobiđeno.

Zajednički je stav da  smanjenje plata za 10% zaposlenima u zdravstvu je  katastrofalno po egzistenciju zaposlenih u zdravstvu . Najavljeni protesti i štrajk upozorenja prisutni predstavnici sindikata će  uskladiti sa matičnim sindikalnim centralama i  predložiti  da akcija bude zajednička i sveobuhvatna.

Prisutni su izrazili  veliko nezadovoljstvo odustvom bilo kakvog jasnog  plana vlade Srbije po pitanju platnih razreda i odsustva učešća sindikata u raspravi. Informacije o platnim razredima koje iznosi ministarka lokalne samouprave i državne uprave Kori Udovički krajnje su nejasne,zbunjujuće a gotovo svaki put drugačije što izaziva veliku zebnju i nesigurnost kod zaposlenih u zdravstvu a posebno u specijalizovanim psihijatrijskim ustanovama koje imaju beneficiju na teške uslove rada i povećane rizike (psihijatrijski dodatak).

Svi su se složili u nameri, ukoliko psihijatrijski dodatak bude na bilo koji način ugrožen platnim razredima, zajednički i po svaku cenu brane  dostignuto pravo na uvećanu zaradu na osnovu teških uslova rada. Psihijatrijski dodatak kao uvećana zarada na uslove rada odvojen je od koeficijenata i stručne spreme i kao beneficija je analogan beneficijama koje imaju zaposleni   u državnim službama  hitnoj pomoći,zatvorskim bolnicama,policiji ,elektrodistribuciji  i rudnicima.  Zato ova beneficija ne sme biti predmet rasprave u sklopu platnih razreda.

IMG_2431

Na kraju sastanka,doneti su odredjeni zaključci i odluke.

Zaključeno  je da je neminovna  kontinuirana saradnja svih sindikalnih organizacija ovih psihijatrijskih ustanova   radi odbrane  dostignutih prava i daljeg unapredjenja prava i položaja zaposlenih i pacijenata u ovim ustanovama.

Jednoglasno je doneta odluka da se uputi dopis ministru  zdravlja radi  prijema  delegacije  članova sindikalnih organizacija iz ovih ustanova.

Tema sastanka je traženje razjašnjenja oko uvodjenja platnih razreda u sektoru zdravstva i podrške ministarstva zdravlja u očuvanju dostignutih prava ( psihijatriskog dodatka) zaposlenih u specijalizovanim psihijatrijskim ustanovama,kao i daljem unapredjenju uslova rada i položaja zaposlenih i pacijenata u ovim ustanovama u skladu sa stvarnim stanjem  i  nacionalnom strategijom o unapredjenju zaštite  mentalnog zdravlja u Srbiji.

RESTRUKTURIRANJE – GDE SE IZGUBILO!?

Zabavljeni velikim ciframa kojim nas neprekidno bombarduju Vlada i večni ekonomski eksperti i analitičari, Vlada i resorni ministri „namerno“ su zaboravili da postoje preduzeća u retsrukturiranju u vlasništvu države, kao što su u vlasništvu države i javna preduzeća.

U tim preduzećima radi oko 60 000 radnika. U većini tih preduzeća kojima je vlasnik država  Srbija, radnici „samo rade“, ne primaju nikakve zarade, nemaju zdravstveno osiguranje, ne uplaćuje im se radni staž. Gromoglasno najavljivanje Zakona o privatizaciji, hvaljen u Skupštini Srbije od predlagača i vladajuće većine kao remek delo, iako je u stvari reciklirani prethodni zakon prilagođen potrebama vladajuće većine, kao da je zaboravljen a sa njim i preduzeća u restrukturiranju. Raspisani oglas za prikupljanje ponuda o zainteresovanosti za 500 preduzeća dobro je poslužio za dodatnu kupovinu vremena i izbegavanje obaveza prema preduzećima u restrukturiranju koja su vlasništvo države. Vlasništvo od kojeg je država (Vlada) digla ruke. Zamislimo da samo jedan mesec zaposleni u državnoj upravi, zdravstvu, školstvu,  javnim preduzećima,  ne prime na vreme platu. Šta bi se desilo da ne prime dva, tri meseca platu? Nepojmljivo! Ali zato u preduzećima u retsrukturiranju koja su isto tako u vlasništvu države, radnici mogu da neprimaju plate po dva tri, šest meseci, godinu dana! Da nemaju zdravstveno osiguranje, da nemaju plaćen prevoz, a moraju da dolaze na posao. Da li ovako nešto postoji u svetu? Za to vreme ministar privrede održava nekakve skupove, rasprave, priča o pristiglim ponudama odbijajući da saopšti za koja preduzeća postoje ponude a za koje ne, saopštava nekakve svoje vizije i planove i sve to u nekom budućem vremenu. Ali onog trenutka kada se neki kupac za preduzeće u restrukturiranju pojavi čitava ekipa savetnika na čelu sa premijerom i buljukom kamera svečano umaršira u zaboravljeno preduzeće predstavljajući  novog vlasnika. Kada se kamere ugase, ostaje da nagađamo kad i pod kojim uslovima će taj „novi vlasnik“ stići. Za to vreme ljudi koji rade treba od nečeg i da žive.

Sindikat industrije Srbije poziva Vladu  i resornog ministra privrede da prestanu da odlažu reševanje problema zaposlenih u preduzećima u restrukturiranju. Kao što država od građana traži i očekuje da ispunjavaju svoje obaveze očekujemo da i država ispunjava svoje obaveze kao odgovoran vlasnik prteduzeća u restrukturiranju. A a ko to nije u stanju, neka to javno i saopšti. Odlaganje rešavanja problema samo dodatno nagomilava probleme a radnike preduzeća u restrukturiranju dovodi u još gori položaj. Bavljenje teorijama makroekonomske politike jeste posao stručnjaka i ekperata ali od mikroekonomije se živi ili ne živi.

 

                                                                          Sindikat industrije Srbije

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.