Srećne praznike i uspešnu Novu Godinu želi Vam vaš Sindikat!

OSVRT

SREĆNI VAM NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI

      Iza nas ostaje jedna prazna godina  u kojoj nije bilo poboljšanja položaja zaposlenih.U godini iza nas prestali su da važe skoro svi kolektivni ugovori. Jasno je da najveću odgovornost  imaju sindikati.Ništa manje nije odgovorna politička elita, pogotovo oni koji  u svojim programima promovišu socijalnu pravdu i uređenu državu. Većini poslodavaca ovakvo stanje u društvu odgovara jer u kratkom vremenskom periodu stiču ogromno bogatstvo na štetu zaposlenih. Dugoročno sigurno gube kvalitetne radnike, a samim tim i sopstveno tržište na duži vremenski period. Političku elitu ne interesuje odlazak najboljih sa kartom u jednom pravcu,  onih koji  svojim umećem i radom  donose prosperitet uređenom  društvu u kome rade i žive. Prioritet u  godini iza nas naša politička elita dala je javnim promotivnim akcijama od otvaranja  raznih fabričkih pogona ,semafora,kontejnera, uspešnih policijskih akcija do protesta stop krvavim košuljama, jedan od pet miliona, ne davimo Beograd i slično.

      Rasprave poput tribina , okruglih stolova,javnih nastupa poznatih institucija ove zemlje, akademija nauka, univerziteta, naučnih instituta, poznatih i u svetu priznatih ličnosti skoro da nije bilo. Moguće je da smo mi definisali i usaglasili sve naše nacionalne interese pa nam naučne institucije i takvi pojedinci u ovom veku  ne trebaju. Nažalost nismo definisali niti jedan nacionalni interes i niokočega se nismo usaglasili. Ostaje nam da se nadamo  da će ovu prazninu javne reči,kao i  definisanje nacionalnih interesa u koje svakako spadaju i pravo na rad i normalan život, nadomestiti narodni poslanici na svojim javnim raspravama u našoj Skupštini. Nismo sigurni, ali mi ćemo učiniti sve da rad i stvaralaštvo bude prioritet našeg društva vrednovan po standardima civilizovanog društva.  Poštovani članovi I prijatelji mi znamo,  dobro razumemo vreme i prostor u kome živimo i radimo, sigurno će mo iskoristiti našu priliku da  radimo i delujemo istog časa kada oslobodimo našu organizaciju a to se već dešava. Mi smo naš inventar uradili i znamo sučim ćemo i kako ćemo.

      Zato što znam da ste hrabri pametni i istrajni na ovaj način pravim osvrt na godinu iza nas, jer nam to učvršćuje volju i snagu da nastupajuća godina mora biti bolja. Za našu budućnost i budućnost naše dece ipak smo najodgovorniji. Svi znamo šta nam je činiti. Radnička klaso svi u jednu kolonu,jer  sva druga rešenja su tragična za radništvo.

 

UJEDINJENI SINDIKAT ZDRAVSTVA SRBIJE

Na kraju kalendarske godine predsednik Goran Mladenović podneo izveštaj o radu

       U skladu sa zacrtanim programom rada, odlukama organa Sindikata kao i potrebama svog članstva, rukovodstvo sindikata imalo je niz aktivnosti tokom protekle godine. Glavni prioritet je bio razgovor u Ministarstvu zdravlja zajedno sa Sindikatom sestara gde smo uspeli da unapredimo kvalitet predloga definisanja platnih grupa i platnih razreda, naročito u delu kada je reč o psihijatriji i hitnoj pomoći. Kao što znate primena zakona je odložena za 01. 01. 2020. godinu. Mišljenja smo da je ovaj zakon korak unazad jer derogira socijalni dijalog i dobrim delom je suprostavljen Zakonu o radu u oblasti prava zaposlenih.Naravno da ćemo u dogovoru sa ostalim sindikatima koji imaju slično mišljenje, svim dozvoljenim sredstvima braniti dostignuta prava iz rada kao i slobodu delovanja sindikata. Za sprovođenje daljih aktivnosi potrebna je podrška članstva i odluke organa sindikata. Predlažem da jedan od zahteva u narednim našim akcijama bude i zahtev za priznavanje strukovnih specijalističkih studija sestara i vrednovanje koeficijentom u platnom razredu sličnih studija slične delatnosti. Sve ove aktivnosti zahtevaju neposrednu saradnju sa Sindikatom medicinskih  sestara i očekujem da u narednim našim susretima ozvaničimo našu saradnju na republičkom nivou.

     Pregovori oko Kolektivnog ugovora su u toku.Smatram da je to za nas veoma  važno, ako ne i trenutno najvažnija aktivnost pa zato predlažem Predsedništvu da oformi posebnu komisiju koja će pratiti pregovore, sačiniti naše primedbe i predloge i dostaviti neposredno pregovaračkim timovima, jer imamo mogućnost da to uradimo. Naravno da su naše aktivnosti dale rezultate kad je u pitanju pristupanje novih članova našem sindikatu. Članstvo se uvećalo. Čak nam se javljaju organizacije koje kolektivno žele da nam pristupe. Potrebno je oformiti poseban tim koji će se baviti razvojem sindikata, jer trenutne aktivnosti i potrebe prevazilaze rad pojedinca. Činimo veliki napor da osposobimo nove organizacije što daje dobre rezultate i mnoge od njih su već i reprezentativne u svojim ustanovama. Mišljenja sam da  postižemo dobre rezultate, treba da nastavimo i još više pojačamo svoje aktivnosi kako bi ostvarili svoje ciljeve istakao je na kraju Mladenović u čemu je dobio punu podršku Predsedništva.

RADNOM NARODU SRBIJE I ŠIROM SVETA, SREĆAN PRAZNIK RADA!

1maj02

 

P R O G L A S

Portret 3

Radnička klasa u Srbiji danas teško preživljava. Četvrt  veka u našoj Srbiji politička elita se otima za vlast patentirajući  trikove  kako doći na vlast,opljačkati narod,postati ekonomski moćan i manipulisati gladnim narodom. U ovom vremenu Srbija ekonomski, tehnološki, društveno sve više zaostaje zakucana na dno lestvice savremenog sveta. Ono što nudimo svetu, zvanično kao naš brend, jeste zamislite najbolja ali najjeftinija radna snaga. Sramno, nedopustivo, ekonomski neodrživo. Nevolja je to kad nemaš šta drugo da ponudiš. Moramo menjati ovu naopaku  ekonomsku politiku. Moramo se dogovoriti i pronaći zajednički put izlaska iz ponižavajućeg položaja radničke klase u Srbiji a samim tim i svih građana Srbije. Razmislimo o tome ovog Prvog maja i vidimo se za sada na trgovima, ulicama, izletištima…………, a možda i u nekoj fabričkoj hali na zamišljenoj pauzi za topli obrok.

Živeo Prvi Maj praznik rada!

Srećne praznike i uspešnu Novu Godinu želi Vam vaš Sindikat!

cestitka13

SINDIKATI I KOLEKTIVNO PREGOVARANJE U SRBIJI – STANJE SOCIJALNOG DIJALOGA

Socijalni dijalog na nacionalnom nivou predstavlja osnovni preduslov za potpuno uključenje socijalnih partnera za donošenje ključnih odluka koje utiču na razvoj društveno ekonomskog ambijenta u zemlji. Značaj socijalnog dijaloga I tripartizma je definisan u konvencijama MOR-a,koje je i naša zemlja ratifikovala, samim tim  dužna daih poštuje i sprovodi.

Ako pogledamo i malo analiziramo trenutno stanje u oblasti socijalnog dijaloga kod nas na nacionalnom nivou skoro da ne postoji. Ako uzmemo i pogledamo još važeće, potpisane kolektivne ugovore na svim nivoima  imamo sledeću situaciju. Pre dve godine tačnije 2015. Potpisano je preko trideset kolektivnih ugovora iz sledećih delatnosti: zdravstvenih ustanova, putne privrede, kulture, socijalne zaštite, osnovnih i srednjih škola, policijskih službenika, državnih organa, javnih preduzeća i komunalnih delatnosti, ustanova studentskog standard, javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti grada Beograda, estradnih i muzičkih umetnika i mnogi drugi  koji su pobrojani u prilogu social ekonomskog saveta na nacionalnom nivo.

PRVOMAJSKI PROGLAS

RADNOM NARODU SRBIJE

SREĆAN PRAZNIK RADA

 

1. Maj

 

PROLETERI SVIH ZEMALJA UOZBILJITE SE ! ! !

MI DOLAZIMO . . .

 

A VI ? ? ?

 

karikatura

Ojačano rukovodstvo Ujedinjenih sindikata Srbije

Punom snagom u novom mandatu

Dana 11.02.2014.godine, u Beogradu, održana je Konstitutivna sednica Predsedništva Ujedinjenih sindikata Srbije, na kojoj su  usvojeni dokumenti Ujedinjenih sindikata Srbije, Statut, Pravila i ostali akti predviđeni za uspešno funkcionisanje Ujedinjenih sindikata Srbije. Na sednici je izabrano rukovodstvo Ujedinjenih sindikata Srbije.

–          Za Predsednika Ujedinjenih sindikata Srbije jednoglasno je izabran Azir Hadžifejzović,

–          za potpredsednika Ujedinjenih sindikata Srbije jednoglasno je izabran Slavoljub Anđelić,

–          za sekretara Ujedinjenih sindikata Srbije jednoglasno je izabran Igor Tomić.

Azir Hadžifejzović je podneo izveštaj o dosadašnjem radu i predstavio viziju daljeg rada Ujedinjenih sindikata Srbije. Konstituisanjem Predsedništva Ujedinjenih sindikata Srbije, zaokružen je proces uspostavljanja plana organizacije kao celine, što je pretpostavka za dalji uspešan rad i funkcionisanje. Nosilac  svih tih aktivnosti je Predsedništvo i izabrano rukovodstvo Ujedinjenih sindikata Srbije. Konstituisanjem Predsedništva Ujedinjeni sindikati Srbije su dobili legitimne i kredibilne predstavnike. Ovim činom krunisan je dug put koji su članstvo i Ujedinjeni sindikati Srbije prešli, od ideje do stvarnosti. Stvorena je jedna moderna, prepoznatljiva i na nov način organizovana sindikalna krovna organizacija, koja je osposobljena da efikasno štiti interese svojih članova i svih zaposlenih. Ovim činom Ujedinjeni sindikati Srbije dobijaju svoju završnu unutrašnju formu, jasno definisanu Statutom i pravilima.

Pred novim rukovodstvom Ujedinjenih sindikata Srbije stoje veliki izazovi u ovom teškom vremenu za sve zaposlene u Srbiji i nema sumnje da će novo rukovodstvo činiti sve i stići do zacrtanog cilja.

Azir Hadžifejzović
Azir Hadžifejzović, Aki
Predsednik

Slavoljub Anđelić
Slavoljub Anđelić
Potpredsednik

Igor Tomić

Igor Tomić
Sekretar

slika

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.