Monthly Archives: jun 2013

Uspešni Pregovori sa Rukovodstvom Specijalne Psihijatrijske Bolnice „Sveti Vrači“ u Novom Kneževcu

   Na poziv direktorke Psihijatrijske Bolnice „Sveti Vrači“ u Novom Kneževcu – dr. Petrović Jovanke – psihijatra, dana 17.06.2013. održan je sastanak rukovodstva bolnice i predstavnika Ujedinjenih Sindikata Srbije specijalne Bolnice Novi Kneževac i predstavnika centrale Ujedinjenih Sindikata Srbije.

 
Na sastanku su doneti zaključci o rešavanju dva važna pitanja:

   1. prelazak na rad smensik sestara i tehničara u dve dvanestočasovne smene od 01.07.2013. godine;

   2. unapređenje saradnje i odnosa sindikata i uprave bolnice kao doprinos boljem statusun zaposlenih u ustanovi.

 
Razgovori su bili dugi i teški ali podjednako konstruktivni, pa su na kraju doveli do usaglašavanje zajedničkih stavova:

   – rad smenskih sestara i tehničara obavljaće se tokom cele godine u petodnevnom turnusu;

   – direktor ohrabruje slobodno udruživanje radnika bez obzira kojoj sindikalnoj organizaciji pripadali;

   – protok informacija, akata i zaključaka biće jednako usmeren prema svim postojećim sindikatima u instituciji kao i dostupnost već postojećih akata vezanih za organizaciju rada ustanove;

   – u skladu sa dogovorom sprovešće se anketa smenskih sestara i tehničara vezano za početak, odnosno završetak radnog vremena.

   Svi ovi zaključci su jednoglasno prihvaćeni uz dogovor o budućoj redovnoj komunikaciji između Ujedinjenih Sindikata Srbije i poslodavca ove institucije.

Sindikalno Obrazovanje Prioritet Ujedinjenih Sindikata Srbije

U povereništvu Kazneno Popravnog Zavoda Sremska Mitrovica održan seminar na kome je učestvovalo oko trideset polaznika, kome je posebnu važnost dalo i rukovodstvo Ujedinjenih Sindikata Srbije svojim prisustvom.

Ujedinjeni Sindikati Srbije ostaju verni svojoj strategiji obrazovanja novih poverenika, kako bi u svakom trenutku, neposredno na radnom mestu našeg člana imali spreman odgovor na svaki izazov vezan za ugrožavanje radnog i svakog drugog prava zaposlenog.

Tranzicija koja traje kod nas skoro četvrt veka donela je velike teškoće zaposlenim, ogromne izazove i test zrelosti za sindikate koji nisu razumeli šta donosi neminovna globalizacija sveta rada, politike, kapitala i probleme koje donosi savremeni kapitalizam.

IMG_9677

   Novi savremeni kapitalizam podrazumeva ekstremno bogaćenje pojedinaca s jedne strane koji posmatraju radnike kao savremene robove – robote kojima je samo potrebna energija za uspešno obavljanje zadataka na radnom mestu i ništa više.

Ujedinjeni Sindikati Srbije su nepomirljivi ovim trenodom i položajem zaposlenih. Ulažemo i  ulagaćemo svu našu energiju, sredstva i znanje na edukaciju naših poverenika kako bi Ujedunjeni Sindikati Srbije uspešno odgovorili na sve izazove savremenog sveta i teškoće radništva u Srbiji.

Ozbiljnost i predanost polaznika na seminaru, kao i veliko interesovanje da se savlada osnovno znanje koje olakšava borbu za bolji socijalno-ekonomski položaj zaposlenih, su garant da će Ujedinjeni Sindikati Srbiji biti uspešni u ostvarivanju svoje misije i zacrtanih ciljeva. Veliko interesoavnje za učlanjenje u naš sindikat je najbolji indikator i pokazatelj uspešnosti trenda i aktivnosti.

IMG_9672

Održana redovna sednica Republičkog odbora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

   U prostorijama Ujedinjenih sindikata srbije na Trgu nikole Pašića  u Beogradu održana redovna sednica Republičkog odbora  Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Sednici su prisustvovali svi pozvani članovi Republičkog odbora kao i rukovodstvo Ujedinjenih sindikata Srbije. Sednicom je predsedavao Slavoljub Anđelić, predsednik Republičkog odbora pravosuđa.

   Sednica je započeta u deset časova i trajala je puna četiri sata, zbog važnosti teme koja se odnosila na socijalni i ekonomski položaj zaposlenih  u Upravi za itvršenje krivičnih sankcija. Diskutovalo se dugo, iznosili su se i detalji o problemima zaposlenih u Ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija kao i pravac delovanja sindikata kako bi došlo do poboljšanja  ekonomskog položaja zaposlenih i ostvarivanje  njihovih radnih prava.

  Na predlog Momčila Denića donet je zaključak da se nastavi aktivnost, koja je već započeta, u cilju iznalaženja rešenja transparentnog plaćanja toplog obroka i regresa koji nisu regulisani na način kako to zakon nalaže.

   Po ovom pitanju izveštaj o dosadašnjim aktivnostima podneo je predsednik Republičkog odbora Slavoljub Anđećić i naglasio da je problem već pokrenut kod diretora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i da se očekuju rezultati razrešenja ove problematike.

IMG_9604

   Na kraju rasprave donet je zaključak da se pojača aktivnost prema direktoru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Ako dodatne aktivnosti ne daju brze i dobre rezultate, Republički odbor pravosuđa će preko svog predsednika Slavoljuba Anđelića pokrenuti nove aktivnosti prema ministru pravde, ministru rada i socijalne politike i drugim nadležnim institucijama Republike Srbije, upotrebiti sva sindikalna sredstva i znanje da dođe do razrešenja problema vezanih za poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i poštovanje zakona.

   U drugom delu sednice Momčilo Denić je predložio da se naredna sednica Ujedinjenih Sindikata Srbije – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija održi u Vaspitno popravnom domu Kruševac, nakon svečanog otvaranja novih paviljona u ovoj ustanovi, sa ciljem da bi  se zaposleni upoznali sa svim aktivnostima i preduzetim radnjama ovog sindikata u cilju poboljšanja socijalno ekonomskog statusa zaposlenih, što je prihvaćeno.

Beograd, Ujedinjeni sindikati Srbije

NAJBOLJI ZNAJU DA IZABERU

U Klinici za rehabilitaciju
dr. Miroslav Zlotović
formirano povereništvo
Ujedinjenih sindikata Srbije

 

   Ujedinjeni sindikati Srbije nastavljaju praksu da na čelo povereništava dolaze najbolji iz svoje delatnosti.

   Ono što nas posebno raduje  je činjenica da sve više  obrazovanih i stručnih radnika koji su  priznati u svom radnom okruženju a i šire, dolazi u naš sindikat. Mnogi od njih se direktno angažuju u sindikalnim aktivnostima na realizaciji našeg programa u oblasti širenja mreže i sindikalnog obrazovanja. Najnoviji primer je sindikalno angažovanje Gorane Jočić, zaposlene u Klinici za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, gde je izabrana za najbolju medicinsku sestru, i odlučila da prihvati  funkciju predsednice sindikata na nivou klinike.

   Očekujemo od Gorane da u narednoj godini bude proglašena za najbolju predsednicu sindikata na nivou povereništva.

   Gorana, Srećno!

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.