Monthly Archives: maj 2013

Zdravlje nije na prodaju i nema cenu!

Održana konferencija za novinare u Beogradu

”Svi za javno zdravlje”

  Akciju pod sloganom: „Svi zajedno za javno zdravlje“, a protiv privatizacije u zdravstvu, sprovode sindikati u Jugoistočnoj Evropi i to u Rumuniji, Bugarskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i Federaciji BiH  i u Albaniji. Cilj privatizacije zdravstvenog sistema nije  unapređenje zdravlja stanovništva već lični profit. U slučaju javnog vlasništva, koje služi opštem dobru, ako bi se ostvario profit on bi se reinvestirao što bi koristili svi.  Privatno vlasništvo stalno se rukovodi profitom, jer je cilj privatnog vlasništva profit. Dolazi do stalne konkurencije između zahteva za unapređenje kvaliteta i težnje ka profitu. Jasno je šta preovladava – profit, odnosno lična korist vlasnika ustanove.

Da li je zdravlje na prodaju? Da li zdravlje ima cenu?

Radi dostupnosti zdravstvene zaštite javne zdravstvene ustanove postoje i u malim sredinama pa i u udaljenim i nepristupačnim planinskim naseljima. Uzmimo za primer apoteke; postoje i tamo gde su neprofitabilne da bi korisnicima zdravstvene zaštite bilo dostupno snabdevanje lekovima. Da li će privatni vlasnik otvoriti apoteku koja ne donosi profit? Ne, jer njegov cilj je profit, a javno zdravstvo mora biti dostupno bez obzira na to. To mora biti cilj – zaštita zdravlja i dostupnost, a ne profit.  Da ne govorimo o cenama zdravstvenih usluga koje za javne ustanove , jednostrano određuje RFZO, a koje su nerealno niske i cenama u privatnim ustanovama…

slika1

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.