Monthly Archives: april 2012

Zaustaviti po svaku cenu proces ponižavanja radnika

Ko to vodi radnike na skalp?

Vreme nam nije učitelj. Moramo uvek da probamo sve na sebi. Dovoljno dugo traje ovaj eksperiment čije je zamorče radnik. Za nas, radničku klasu, vreme teče u nazad, i sve smo bliži hiljadu-osamsto-osamdeset-šestoj.

Razjedinjena radnička klasa, kao hipnotisana mirno, posmatra šta joj se dešava, osnovno pitanje koje glasno i jasno treba postaviti, glasi: „Ko to vodi radnike na skalp?

Da bismo što preciznije odgovorili na ključno pitanje, moramo dati nekoliko konstatacija, a prva je, Šta smo bili?“

Bili smo monolitna i mnogobrojna radnička klasa, koja je imala moć i jednostavno meren učinak rada, pa je bila u stanju da se zaštiti od agresivnih vlasnika kapitala, i odbrani ono što je bio rezultat njenog rada. Ona je bila prirodni drugi pol, unutar poslovnog sistema, koji je znao šta ga interesuje i koji cilj sledi. A cilj je bio, pravična zarada i puna socijalna uključeniost u sve segmente društva.

Sada se naše društvo menja i formira dva pola i dva sveta, svet progresa i blagostanja i svet eksploatisanih ili do kraja obespravljenih i odbačenih. Nastavlja se negativan trend promena društva po svim osnovama negativnog funkcionisanja. Najdrastičnije promene se odvijaju u domenu rada, nestaje stari oblik organizovane industrije, a ne niče novi. Samo na prvi pogled izgleda da ovo nije tema radničkog pokreta, a jeste, jer račune za snove jednih, plaćaju drugi, članovi društva, oni koji ostaju da žive u njemu. Da bi vratili stvaralačku i društvenu moć radničkoj klasi, moramo je dobro organizovati, što sindikalni pokret u svetu, a i kod nas obavezuje.

Ujedinjeni Sindikati Srbije su definisali, tri osnovne teme, i pozivaju sve sindikate, da zajednički radimo na njihovim ostvarenjima:

I. Afirmacija klasnog radničkog identiteta i solidarnosti;

II. Promocija radničkih vrednosti i stvaralaštva;

III. Učvršćivanje društvenog identiteta radničke klase kao osnovne supstance društva savremenog sveta.

Svim radnicima čestitamo praznik rada   1. Maj.

Ovog prvog maja proglašavamo definisane teme stalnim radnim zadatkom!

Ujedinjeni Sindikati Srbije

Planom rada i realizacijom istog stižemo na zadati cilj

Republički odbor zdravstva-Ujedinjeni sindikati Srbije održao sednicu, usvojio Izveštaj o radu i doneo novi  Plan rada za tekuću godinu.     Sednicom Republičkog odbora zdravstva-Ujedinjenih sindikata Srbije predsedavala je Lada Mitić Janković.

U cilju potpune realizacije Plana i programa rada održana je sednica Republičkog odbora zdravstva-Ujedinjenih sindikata Srbije na kojoj su učešće uzeli svi prisutni.  Posle duge i sadržajne diskusije usvojen je Plan rada kojim se predviđaju i planiraju sledeće aktivnosti.

–          Širenje mreže i razvoj Republičkog odbora zdravstva je stalan zadatak. Neophodno je izraditi Mapu zdravstvenih ustanova gde bismo prvo želeli i mogli da organizujemo nova povereništva, a prioritet bi mogli da imaju pored Kliničkog centra Beograda koji je već reprezentativan, i Klinički centri Novi Sad, Kragujevac i  Niš kao osnovni stubovi zdravstva Srbije i na tom planu preduzete su određene sindikalne aktivnosti. Kod već postojećih povereništava raditi na privlačenju novih članova kroz predstavljanje novih vrednosti i ciljeva sindikata i sindikalnog delovanja u cilju postizanja reprezentativnosti tamo gde nije dostignuta.

–          Izgradnja organizacione strukture Republičkog odbora zdravstva kako bi se uspešno vodile sve aktivnosti, izrada arhive i ostale administrativne aktivnosti kako bi se sistematično uspostavio rad Republičkog odbora zdravstva-Ujedinjenih sindikata Srbije.

–          Obrazovanje i osposobljavanje članova  i aktivista Republičkog odbora zdravstva-Ujedinjenih sindikata Srbije preko kontinuiranih seminara i edukacija u spostvenoj režiji i uz pomoć Fondacije Fridrih Ebert, koja finansira i prvi trodnevni serminar u maju 2012. godine a sve u cilju kvalitetnog i stručnog obavljanja aktivnosti u veoma teškim i komplikovanim društveno ekonomskim odnosima koji danas vladaju.

–          Međunarodna saradnja sa drugim sindikatima i organizacijama koja se bave socijalnim dijalogom kao neophodan segment promovisanja ideja i ciljeva za koje se zalažu Ujedinjeni sindikati Srbije, proširivanje znanja i iskustva iz ovih oblasti i pravovremeno informisanje o aktivnostima sindikata zdravstva i javnih službi na Evropskom i svetskom nivou. Kontakti i saradnja već postoje ali ih treba proširiti.

–          Kolektivno pregovaranje je naš najvažniji sindikalni posao a, kao preduslov zahteva od nas postizanje reprezentativnosti u povereništvima gde to nije postignuto, a tamo gde jeste i gde je kolektivno pregovaranje okončano ili je u toku iskoristiti iskustva i znanja.

–          Bezbednost i zaštita zdravlja na radu je oblast pored kolektivnog pregovaranja koja je od najveće važnosti za sindikat i zaposlene. U tom smislu treba prikupiti podatke da li sve ustanove imaju Kolektivni ugovor o bezbednosti i zdravlju na radu, da li je izvršena Procena rizika na radnom mestu i da li se ista poštuje. U tom cilju Republički odbor zdravstva USS, odžaće seminar na tu temu.

Za sve ove aktivnosti planirano je formiranje Programskih odbora kako bi se one što uspešnije realizovale.

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.