Monthly Archives: mart 2012

Predstavnici Ujedinjenih Sindikata Srbije na Regionalnom Seminaru

Sindikati su veoma važan partner u implementaciji evropskih zakona, propisa i standarda i kao takvi treba da budu upoznati sa primarnim i sekundarnim pravima Evropske Unije.

 

Aktuelni problemi u državama Jugoistočne Evrope su proces pridruživanja EU, koji zbog procesa tranzicije još uvek nije realizovan.Trenutno zemlje kandidati su Hrvatska, Makedonija i Crna Gora, dok se Srbija, BiH i Albanija spremaju da podnesu kandidaturu za dobijanje statusa kandidata za prijem u EU.

U procesu pridruživanj među prioritetima nalazi se veoma bitan korak proces usklađivanja zakona zemlje kandidata, sa zakonima EU tz. harmonizacija. Obzirom da u EU veoma bitnu ulogu ima i Sindikat gde je i punopravni član u svim tripartitnim telima, ovaj projekat omogućava da sindikat bude upoznat sa  primarnim i sekundarnim pravima Evropske Unije.

Kompletno upoznavanje primarnog i sekundarnog prava EU Međunarodni seminari na temu „Evropska prava, socijalne dimenzije i procesu pristupanja EU”, ovaj projekat je niz redovnih seminara  Regionalnog projekta o radnim odnosima i evropskim zakonima, propisima i standardima za sindikate  u jugoistočnoj Evropi.Organizuje se  u saradnji sa Institutom za evropsku politiku (IEP), koja je jedna od prvih stranih i evropskim centrima politike istraživanja u Saveznoj Republici Nemačkoj i služi kao forum za razmenu između univerziteta, politike, administracije i političko obrazovanje,kao i mogućnosti tokom projekta da se posete najznačajnije evropske institucije tokom posete Briselu. Projekat je trajao dve godine , i završio se poslednjim seminarom u Bečićima u Crnoj Gori.

Tokom seminara predavači su bili dr. Corina Stratulat- centar za Evropsku politiku koja je govorila o proširenju Evropske Unije, Jutta Steinruck koja je član Evropskog parlamenta govorila je o iskustvima iz te institucije, Andrej Zorko je govorio o iskustvima Evropskog i socijalnog komiteta on je i član tog odbora, Vesna Simović- pomoćnik ministra za rad i socijalnu skrb Crne Gore govorila je o harmonizaciji zakona u toj zemlji, dok je Milan Jevtić iz FES-a kroz svoje prezentacije iznosio primere i mišljenja Evropskog suda pravde.

Učesnici seminara : Andrej Zorko-izvršni sekretar Asocijacija slobodnih Sindikata Slovenije i Maja Konjar,David Jakov Babić-pravni savetnik Hrvatska Udruženja Sindikata i Miroslav Brzica,, Katarina Mindum -zamenik predsednika Sindikat radnika železnice Hrvatske, Marija Dill Bracic NHS, Fatima Fazlić- načelnik štaba Konfederacije nezavisnih Sindikata BiH,Mirjana Knežević- zamenik predsednika Sindikat Brčko Distrikta BiH,Tatjana Vukosavljević- pomoćnik za pravna pitanja Konfederacije Sindikata Crne Gore,Jana Ljubičić-viši stručni saradnik odeljenje  pravnih poslova Saveza samostalnih sindikata Srbije,Biljana Pejović- Asistent, odeljenje za međunarodnu saradnju Saveza samostalnih Sindikata Srbije, Natalija Kunovska Cingarska iz Makedonije, Jasmina Petrović i Ivan Kartal Industrijskog sindikata Srbije, Ana Kojić Ujedinjeni sindikati Srbije i predstavnik iz Albanije.

Metode koje su korišćene su prezentacije i detaljno predavanje uz diskusiju (kojoj je posvećen veći deo vremena) i iznošenja problema uz aktivno učešće svih učesnika seminara sa iskustvima iz svoje zemlje.

EU priznaje i promoviše ulogu socijalnih partnera na svom nivou uzimajući u

obzir raznolikost nacionalnih sistema.To omogućuje dijalog između socijalnih

partnera, uz poštovanje njihove autonomije.

 

Nastavljen Dijalog u Ministarstvu Pravde

Pregovarački tim Republičkog odbora pravosuđa na čelu sa predsednikom Slavoljubom Anđelićem razgovarao o aktuelnim problemima zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

Ključna tema razgovora bila je sistematizacija radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Uvodnu reč o ovom pitanju imao je Slavoljub Anđelić. On je naveo niz konkretnih problema koji bi mogli da proizvedu velike posledice u radu ove institucije. Koa ključni problemi su navedeni:

–          Nedovoljan broj izvršioca neposredno vezanih za službu obezbeđenja koja dovodi do preopterećenosti izvršioca i povećava rizik bezbednosti.

–          Nedovršene neophodne izmene sistematizacije osetljivih radnih mesta neposrednih izvršioca.

–          Hitan prijem novih radnika kako bi se neutralisali pomenuti nedostaci.

–          Potrebno je pravilno praćenje i ocenjivanje izvršioca kako bi se kroz pravilno napredovanje stvorila zdrava konkurencija.

–          Neophodne izmene i dopune Pravilnika koji definiše beneficirani radni staž.

–          Kašnjenje isplate putnih troškova po nekoliko meseci.

 

Kao neposredna posledica navedenih nerešenih problema je i veliki broj disciplinskih postupaka koji se vodi protiv neposrednih izvršioca u službi obezbeđenja.

Nakon toga predstavnik Uprave za izvršenje krivičnih sankcija je detaljno informisao članova pregovaračkog tima o svim aktivnostima koji sprovodi Uprava vezano za ove probleme. Rečeno je da je izrada sistematizacije i pravilnika urađena i da je poslata Vladi na usvajanje.

Na kraju razgovora dogovorena je dalja saradnja i organizovanje sastanak po potrebi.

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.