ZNANJEM DO CILJA

Edukujemo se da bi smo se obrazovali, obrazujemo se da bi smo se organizovali

   U Nišu 12.03.2013. godine održan je seminar USS za region južne i istočne Srbije. U radu seminara učestvovali su poverenici i članovi sindikata iz više zdravstvenih ustavnova i preduzeća Niša, Pirota, Leskovca i Prokuplja. Seminar je organizovan u elektronskoj industriji Niš uz organizacionu i tehničku podršku poverenika ISS Svete Ilića kao i organizatora USS Marka Milovanovića.

   Teme koje su rađene na seminaru odnosile su se na osnovne principe načela rada, funkcionisanja i osnivanja sindikata, kao i o ulozi i zadacima sindikalnog poverenika. Seminar je otvorila i pozdravila učesnike predsednica republičkog odbora zdravstva Vlada Mitić Janković, kao gost na seminaru bio je i predsednik poverenika Laze Lazarevića Goran Mladenović iz Beograda, instruktori na seminaru bili su Ana Kojić iz odbora zdravstva USS i Nebojiša Savić iz USS.

IMG_9407 IMG_9443 IMG_9441 IMG_9429

UJEDINJENI SINDIKATI SRBIJE ORGANIZACIONO JAČAJU

U Centralnoj i Južnoj Srbiji konstituisana nova povereništva

U KLINIČKOM CENTRU Niš konstituisano povereništvo USS-Klinički  centar  Niš. Za predsednicu Odbora poverenika izabrana je  SLAĐANA  Ilić. Konstitutivnoj sednici prisustvovali su  i predstavnici Ujedinjhenih sindikata Srbije. Nakon čestitki koje su uputili novoizabranoj predsednici na izboru, želje za uspeh u radu i realizaciji usvojenog plana i programa, održan je i radni sastanak sa novim poverenicima gde je dogovoren plan daljih aktivnosti.

IMG_8726-1

 Istog dana u prostorijama Regionalnog povereništva Centralna Srbija u Jagodini, održan je radni sastanak  sa sindikalnim poverenicima. Jedna od central nih tema razgovora bila je „Dalje unapređenje rada i funkcionisanja povereništva USS-JKP-’’STANDARD’’ Jagodina. Informaciju o dosadašnjim aktivnostima podneo je predsednik GORDAN Jovanović. Konstatovano je da za sada nema većih problema oko sprovođenja planiranih aktivnosti u povereništvu, ali je i dalje potrebna intezivna logistika Centrale USS-a kako bi se povereništvo stavilo u punu funkciju zaštite radno-pravnih, ekonomskih  i socijalnih interesa zaposlenih.

IMG_8724-1

IMG_8722-1

Ohrabruje činjenica koja je potvrđena i  na terenu ova dva regiona, gde je sve više prisutno   mišljenje zaposlenih u svim delatnostima da samo dobro organizovani radnici, preko svojih dobro obučenih sindikalnih poverenika, koordinisanim vođenjem aktivnosti  i logistčkom podrškom nacionalne sindikalne centrale mogu naterati aktuelnu vlast i poslodavce da novom politikom i dobrim projektim a zaustave propadanje realnog sektora koji za sobom povlači i sve ostale uslužne delatnosti na dno civilizacijske lestvice.

IMG_8727-1

Ne stoji mišljenje pojedinih sindikalnih lidera da je zainteresovanost zaposlenih za učlanjenje u sindikat    mala. Naprotiv, problem je u prevaziđenim organizacionim konceptima i programima koji nisu dali nikakve rezultate kod zaštite prava radnika kao ni gubitka i nestanka radnih mesta.IMG_8718-1

Ujedinjeni  sindikati  Srbije su radništvu Srbije  ponudili organizacioni koncept koji svakodnevno nalazi uporište među zaposlenim. Svakog   dana naša sindikalna porodica bogatija je za po neko novo povereništvo. Ujedinjeni sindikati Srbije će i dalje kao prioritet svojih     aktivnosti zadržati stalnu edukaciju poverenika na svim regionima da bi  preko njih proširili naš koncept do nivoa najniže jedinice lokalne    samouprave, došli do svakog zaposlenog i ponudili mu mogućnost zaštite svojih ekonomskih, socijalnih i radnih prava. Iskustvena poruka je da ćemo uspeti samo ujedinjeni  oko  jasnog cilja, za bolji životni standard i mesto u društvu koje nam pripada.

 

 

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.