Održana sednica Republičkog Odbora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Dnevni red ove sednice je bila veoma goruća tema koja se odnosi na socijalno-ekonomski položaj zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Sednica je imala dva dela. Prvi deo sednice je bio pripremni na kojem su formulisani zahtevi prema resornom ministarstvu, odnosno direktoru za izvršenje krivičnih sankcija. Zbog važnosti zahteva smatramo da ih treba izneti i učiniti javnim.

IMG_1625

Zahtevamo:

 1. Izrada nove sistematizacije radnih mesta
 2. Isplata toplog obroka i regresa
 3. Ukidanje Uredbe Vlade Republike Srbije pod brojem 97 od 03.10.2003. godine 67/05 (duple zarade)
 4. Zabrana korišćenja službenih vozila rukovodiocima po ustanovama, osim službene svrhe
 5. Primena radnog vremena u O.Z. Beograd, po elaboratu Republičke Zdrastvene Komisije
 6. Smena upranika K.P.Z. Sremska Mitrovica Marka Sekulića iz razloga:
  • Neisplaćivanje dnevnice zaposlenim
  • Ne rešava problem putnih troškova, gde postoje zloupotrebe od strane zaposlenih
  • Loš rad privredne jedinice Proleće – ista poseduje 930 ha obradivog zemljišta (štetni ugovori o poslovno tehničkoj saradnji – iznajmljivanje 200 ha zemlje)
  • Stanje na karaulama nisu pripremljene za zimu, ne postoje sanitarni čvorovi
  • Hotel ne funkcioniše (smeštajne kapacitete osposobiti)
  • Narušeni međuljudski odnosi između zaposlenih
 7. Po svim ustanovama smenjivati nesposobne rukovodioce koji su napravili štetu (u privrednim jedinicama koje mogu sa svojim kapaitetima da opslužuju sve ustanove u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, a takođe iste mogu poslovati u pozitivnom balansu)
 8. Isplata pripravnosti zaposlenima koji su određeni za istu
 9. Primenjivanje odredaba zakona o platama državnih službenika i nameštenika (Platni razredi)
 10. Podela stanova koji su dodeljeni O.Z. Beograd
 11. Otpustiti penzionere sa rada (Po ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija)
 12. Ukidanje rešenja o udaljenju sa rada za Zoricu Paunović zaposlenu u O.Z. Prokuplje

Održana treća redovna sednica Republičkog Odbora Zdravstva

Rezultati rada povereništava na terenu ohrabrujući, a najavljene izmene i dopune zakona o radu aktuelne vlasti zastrašujući

Na dnevnom redu republičkog odbora zdravstva našla su se sva aktuelna pitanja vezana pre svega za dobro funkcionisanje Republičkog Odbora zdravstva u narednom periodu, kao i problemi uzrokovani ekonomskim merama Vlade čije sprovođenje neminovno proizvodi dalje viškove zaposlenih, pad standarda građana Srbije i nimalo optimističnu prognozu kada ćemo kao društvo osetiti neki boljitak. U takvom ambijentu resorno ministarstvo Vlade Srbije gura novi Zakon o radu čiji predlog znatno umanjuje do sada dostignuti nivo radnih prava.

001

Opšti stav Republičkog Odbora zdravstva je da ne smemo biti obeshrabreni ovakvim stanjem. Naprotiv moramo i dalje jačati sopstvenu organizaciju, biti solidarni sa ostalim sindikatima koji su nepomirljivi sa ovakvim ambijentom i funkcionisanjem društva u svim segmentima, a naročito u radu ministarstva zdravlja, gde imamo određenih problema u komunikaciji. Naime, imamo više primera da nam ministarstvo zdravlja na postavljena pisana pitanja daje u najmanju ruku neprimerene odgovore koji nam komplikuju aktivnosti oko primene novih potpisanih kolektivnih ugovora kod poslodavca. Smatramo da su ovo sistemski i suštinski problemi koji u velikoj meri otežavaju funkcionisanje zdravstvenih institucija, pa je Republički Odbor zdravstva doneo odluku da se pisanim putem obrati resornom ministarstvu i zatraži prijem kod ministarke zdravlja kako bi u direktnom razgovoru došli do rešenja ovih problema.

Na kraju je zaključeno da samo sprovođenjem našeg programa  i plana rada je garancija uspešnosti naših aktivnosti koji garantuju da ćemo ostvariti  zacrtani cilj i uspešno rešavati probleme na dobrobit naših članova i svih zaposlenih.

003

Ujedinjeni Sindikati Srbije sve jači i organizovaniji u svim delatnostima

Pod sloganom, „Novi sindikat za novo vreme“ održana je, još jedna u nizu, Izborna skupština Ujedinjenih Sindikata Srbije – Zavod za zaštitu zdravlja radnika „Železnice Srbije“

    U ustanovi koja brine o zdravlju zaposlenih radnika Železnice Srbije, u prostoru biblioteke, održana je Izborna skupština sindikata. Pored odziva svih delegata skupštine sednici su prisustvovali i zainteresovani zaposleni članovi sindikata. U radu sednice učestvovao je i generalni sekretar Ujedinjenih Sindikata Srbije Nebojiša Savić. Takođe sednici je prisustvovala i predsednica RO Zdravstva, Lada Mitić Janković sa svojim saradnicama, koja je poželela uspešan rad skupštini.

IMG_9865

    Skupština je protekla u radnoj i dinamičnoj atmosferi. Na skupštini su usvojeni svi potrebni dokumenti i akti za dalji rad sindikata, kao i program rada za naredni period. Izabran je Odbor poverenika sindikata i rukovodstvo sindikata. Za predsednika/cu izabrana je Sandra Teofilović, za potpredsednika Vladica Radisavljević, a za sekretara Željko Kukić.

Izabrano rukovodstvo sindikata se zahvalilo na ukazanom poverenju i obćalo bespoštednu borbu za ostvarenje zacrtanog plana i programa sindikata.

IMG_9871

 

SVE VIŠE POVERENJA U MLADE LJUDE

Održana Izborna Skupština USS – KBC Dr. Dragiša Mišović,
gde je na mesto predsednika sindikata izabran Milić Vujović

 

Još jedan predsednik povereništva iz plejade mladih zaposlenih članova sa svega dvadeset i sedam godina dobio puno poverenje zaposlenih u Kliničko bolničkom centru Dr Dragiša Mišović. Uz prisustvo skoro svih pozvanih delegata Skupštine USS – KBC Dr. Dragiša Mišović održana je izborna Skupština, na kojoj je izabrano kompletno rukovodstvo povereništva.

IMG_9760
Na Skupštini su usvojena i sva potrebna dokumenta za funkcionisanje povereništva. Usvojen je i četvorogodišnji program rada koji će se u svojoj primeni prilagođavati potrebama članova sindikata zaposlenih u ovoj instituciji.
Skupštini je prisustvovalo i rukovodstvo Ujedinjenih sindikata Srbije. Generalni sekretar Ujedinjenih sindikata Srbije je uzeo učešće i u samom radu Skupštine dok je predsednik USS pozdravio sve prisutne i poželeo uspešan rad Skupštine.

IMG_9748
Sednici Skupštine je prisustvovala i predsednica Republičkog Odbora zdravstva sa svojim saradnicama koja je takođe pozdravila prisutne i poželela uspešan rad. Poseban pečat radu Skupštine dala je koleginica Gorana Jočić iz Klinike za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović koja nije krila zadovoljstvo ovakvim načinom rada i funkcionisanja Sindikata, pozdravila je prisutne i konstatovala da će joj iskustvo sa ove Skupštine koristiti u pripremi Izborne Skupštine u instituciji gde je zaposlena.

IMG_9757
Na kraju Skupštine izabrani predsednik sindikata se zahvalio na ukazanom poverenju, predložio odmah operativni program, podelio zadatke članovima Odbora i svojim saradnicima i pozvao sve članove na aktivno ostvarenje zacrtanog plana.

Ujedinjeni sindikati Srbije

  IMG_9751

Sindikalno Obrazovanje Prioritet Ujedinjenih Sindikata Srbije

U povereništvu Kazneno Popravnog Zavoda Sremska Mitrovica održan seminar na kome je učestvovalo oko trideset polaznika, kome je posebnu važnost dalo i rukovodstvo Ujedinjenih Sindikata Srbije svojim prisustvom.

Ujedinjeni Sindikati Srbije ostaju verni svojoj strategiji obrazovanja novih poverenika, kako bi u svakom trenutku, neposredno na radnom mestu našeg člana imali spreman odgovor na svaki izazov vezan za ugrožavanje radnog i svakog drugog prava zaposlenog.

Tranzicija koja traje kod nas skoro četvrt veka donela je velike teškoće zaposlenim, ogromne izazove i test zrelosti za sindikate koji nisu razumeli šta donosi neminovna globalizacija sveta rada, politike, kapitala i probleme koje donosi savremeni kapitalizam.

IMG_9677

   Novi savremeni kapitalizam podrazumeva ekstremno bogaćenje pojedinaca s jedne strane koji posmatraju radnike kao savremene robove – robote kojima je samo potrebna energija za uspešno obavljanje zadataka na radnom mestu i ništa više.

Ujedinjeni Sindikati Srbije su nepomirljivi ovim trenodom i položajem zaposlenih. Ulažemo i  ulagaćemo svu našu energiju, sredstva i znanje na edukaciju naših poverenika kako bi Ujedunjeni Sindikati Srbije uspešno odgovorili na sve izazove savremenog sveta i teškoće radništva u Srbiji.

Ozbiljnost i predanost polaznika na seminaru, kao i veliko interesovanje da se savlada osnovno znanje koje olakšava borbu za bolji socijalno-ekonomski položaj zaposlenih, su garant da će Ujedinjeni Sindikati Srbiji biti uspešni u ostvarivanju svoje misije i zacrtanih ciljeva. Veliko interesoavnje za učlanjenje u naš sindikat je najbolji indikator i pokazatelj uspešnosti trenda i aktivnosti.

IMG_9672

Održana redovna sednica Republičkog odbora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

   U prostorijama Ujedinjenih sindikata srbije na Trgu nikole Pašića  u Beogradu održana redovna sednica Republičkog odbora  Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Sednici su prisustvovali svi pozvani članovi Republičkog odbora kao i rukovodstvo Ujedinjenih sindikata Srbije. Sednicom je predsedavao Slavoljub Anđelić, predsednik Republičkog odbora pravosuđa.

   Sednica je započeta u deset časova i trajala je puna četiri sata, zbog važnosti teme koja se odnosila na socijalni i ekonomski položaj zaposlenih  u Upravi za itvršenje krivičnih sankcija. Diskutovalo se dugo, iznosili su se i detalji o problemima zaposlenih u Ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija kao i pravac delovanja sindikata kako bi došlo do poboljšanja  ekonomskog položaja zaposlenih i ostvarivanje  njihovih radnih prava.

  Na predlog Momčila Denića donet je zaključak da se nastavi aktivnost, koja je već započeta, u cilju iznalaženja rešenja transparentnog plaćanja toplog obroka i regresa koji nisu regulisani na način kako to zakon nalaže.

   Po ovom pitanju izveštaj o dosadašnjim aktivnostima podneo je predsednik Republičkog odbora Slavoljub Anđećić i naglasio da je problem već pokrenut kod diretora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i da se očekuju rezultati razrešenja ove problematike.

IMG_9604

   Na kraju rasprave donet je zaključak da se pojača aktivnost prema direktoru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Ako dodatne aktivnosti ne daju brze i dobre rezultate, Republički odbor pravosuđa će preko svog predsednika Slavoljuba Anđelića pokrenuti nove aktivnosti prema ministru pravde, ministru rada i socijalne politike i drugim nadležnim institucijama Republike Srbije, upotrebiti sva sindikalna sredstva i znanje da dođe do razrešenja problema vezanih za poboljšanje socijalno-ekonomskog položaja zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija i poštovanje zakona.

   U drugom delu sednice Momčilo Denić je predložio da se naredna sednica Ujedinjenih Sindikata Srbije – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija održi u Vaspitno popravnom domu Kruševac, nakon svečanog otvaranja novih paviljona u ovoj ustanovi, sa ciljem da bi  se zaposleni upoznali sa svim aktivnostima i preduzetim radnjama ovog sindikata u cilju poboljšanja socijalno ekonomskog statusa zaposlenih, što je prihvaćeno.

Beograd, Ujedinjeni sindikati Srbije

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.