RADNOM NARODU SRBIJE I ŠIROM SVETA, SREĆAN PRAZNIK RADA!

1maj02

 

P R O G L A S

Portret 3

Radnička klasa u Srbiji danas teško preživljava. Četvrt  veka u našoj Srbiji politička elita se otima za vlast patentirajući  trikove  kako doći na vlast,opljačkati narod,postati ekonomski moćan i manipulisati gladnim narodom. U ovom vremenu Srbija ekonomski, tehnološki, društveno sve više zaostaje zakucana na dno lestvice savremenog sveta. Ono što nudimo svetu, zvanično kao naš brend, jeste zamislite najbolja ali najjeftinija radna snaga. Sramno, nedopustivo, ekonomski neodrživo. Nevolja je to kad nemaš šta drugo da ponudiš. Moramo menjati ovu naopaku  ekonomsku politiku. Moramo se dogovoriti i pronaći zajednički put izlaska iz ponižavajućeg položaja radničke klase u Srbiji a samim tim i svih građana Srbije. Razmislimo o tome ovog Prvog maja i vidimo se za sada na trgovima, ulicama, izletištima…………, a možda i u nekoj fabričkoj hali na zamišljenoj pauzi za topli obrok.

Živeo Prvi Maj praznik rada!

Srećne praznike i uspešnu Novu Godinu želi Vam vaš Sindikat!

cestitka13

SINDIKATI I KOLEKTIVNO PREGOVARANJE U SRBIJI – STANJE SOCIJALNOG DIJALOGA

Socijalni dijalog na nacionalnom nivou predstavlja osnovni preduslov za potpuno uključenje socijalnih partnera za donošenje ključnih odluka koje utiču na razvoj društveno ekonomskog ambijenta u zemlji. Značaj socijalnog dijaloga I tripartizma je definisan u konvencijama MOR-a,koje je i naša zemlja ratifikovala, samim tim  dužna daih poštuje i sprovodi.

Ako pogledamo i malo analiziramo trenutno stanje u oblasti socijalnog dijaloga kod nas na nacionalnom nivou skoro da ne postoji. Ako uzmemo i pogledamo još važeće, potpisane kolektivne ugovore na svim nivoima  imamo sledeću situaciju. Pre dve godine tačnije 2015. Potpisano je preko trideset kolektivnih ugovora iz sledećih delatnosti: zdravstvenih ustanova, putne privrede, kulture, socijalne zaštite, osnovnih i srednjih škola, policijskih službenika, državnih organa, javnih preduzeća i komunalnih delatnosti, ustanova studentskog standard, javna preduzeća u komunalnoj i stambenoj delatnosti grada Beograda, estradnih i muzičkih umetnika i mnogi drugi  koji su pobrojani u prilogu social ekonomskog saveta na nacionalnom nivo.

PRVOMAJSKI PROGLAS

RADNOM NARODU SRBIJE

SREĆAN PRAZNIK RADA

 

1. Maj

 

PROLETERI SVIH ZEMALJA UOZBILJITE SE ! ! !

MI DOLAZIMO . . .

 

A VI ? ? ?

 

karikatura

Ojačano rukovodstvo Ujedinjenih sindikata Srbije

Punom snagom u novom mandatu

Dana 11.02.2014.godine, u Beogradu, održana je Konstitutivna sednica Predsedništva Ujedinjenih sindikata Srbije, na kojoj su  usvojeni dokumenti Ujedinjenih sindikata Srbije, Statut, Pravila i ostali akti predviđeni za uspešno funkcionisanje Ujedinjenih sindikata Srbije. Na sednici je izabrano rukovodstvo Ujedinjenih sindikata Srbije.

–          Za Predsednika Ujedinjenih sindikata Srbije jednoglasno je izabran Azir Hadžifejzović,

–          za potpredsednika Ujedinjenih sindikata Srbije jednoglasno je izabran Slavoljub Anđelić,

–          za sekretara Ujedinjenih sindikata Srbije jednoglasno je izabran Igor Tomić.

Azir Hadžifejzović je podneo izveštaj o dosadašnjem radu i predstavio viziju daljeg rada Ujedinjenih sindikata Srbije. Konstituisanjem Predsedništva Ujedinjenih sindikata Srbije, zaokružen je proces uspostavljanja plana organizacije kao celine, što je pretpostavka za dalji uspešan rad i funkcionisanje. Nosilac  svih tih aktivnosti je Predsedništvo i izabrano rukovodstvo Ujedinjenih sindikata Srbije. Konstituisanjem Predsedništva Ujedinjeni sindikati Srbije su dobili legitimne i kredibilne predstavnike. Ovim činom krunisan je dug put koji su članstvo i Ujedinjeni sindikati Srbije prešli, od ideje do stvarnosti. Stvorena je jedna moderna, prepoznatljiva i na nov način organizovana sindikalna krovna organizacija, koja je osposobljena da efikasno štiti interese svojih članova i svih zaposlenih. Ovim činom Ujedinjeni sindikati Srbije dobijaju svoju završnu unutrašnju formu, jasno definisanu Statutom i pravilima.

Pred novim rukovodstvom Ujedinjenih sindikata Srbije stoje veliki izazovi u ovom teškom vremenu za sve zaposlene u Srbiji i nema sumnje da će novo rukovodstvo činiti sve i stići do zacrtanog cilja.

Azir Hadžifejzović
Azir Hadžifejzović, Aki
Predsednik

Slavoljub Anđelić
Slavoljub Anđelić
Potpredsednik

Igor Tomić

Igor Tomić
Sekretar

slika

Uspešni Pregovori sa Rukovodstvom Specijalne Psihijatrijske Bolnice „Sveti Vrači“ u Novom Kneževcu

   Na poziv direktorke Psihijatrijske Bolnice „Sveti Vrači“ u Novom Kneževcu – dr. Petrović Jovanke – psihijatra, dana 17.06.2013. održan je sastanak rukovodstva bolnice i predstavnika Ujedinjenih Sindikata Srbije specijalne Bolnice Novi Kneževac i predstavnika centrale Ujedinjenih Sindikata Srbije.

 
Na sastanku su doneti zaključci o rešavanju dva važna pitanja:

   1. prelazak na rad smensik sestara i tehničara u dve dvanestočasovne smene od 01.07.2013. godine;

   2. unapređenje saradnje i odnosa sindikata i uprave bolnice kao doprinos boljem statusun zaposlenih u ustanovi.

 
Razgovori su bili dugi i teški ali podjednako konstruktivni, pa su na kraju doveli do usaglašavanje zajedničkih stavova:

   – rad smenskih sestara i tehničara obavljaće se tokom cele godine u petodnevnom turnusu;

   – direktor ohrabruje slobodno udruživanje radnika bez obzira kojoj sindikalnoj organizaciji pripadali;

   – protok informacija, akata i zaključaka biće jednako usmeren prema svim postojećim sindikatima u instituciji kao i dostupnost već postojećih akata vezanih za organizaciju rada ustanove;

   – u skladu sa dogovorom sprovešće se anketa smenskih sestara i tehničara vezano za početak, odnosno završetak radnog vremena.

   Svi ovi zaključci su jednoglasno prihvaćeni uz dogovor o budućoj redovnoj komunikaciji između Ujedinjenih Sindikata Srbije i poslodavca ove institucije.

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.