Planom rada i realizacijom istog stižemo na zadati cilj

Republički odbor zdravstva-Ujedinjeni sindikati Srbije održao sednicu, usvojio Izveštaj o radu i doneo novi  Plan rada za tekuću godinu.     Sednicom Republičkog odbora zdravstva-Ujedinjenih sindikata Srbije predsedavala je Lada Mitić Janković.

U cilju potpune realizacije Plana i programa rada održana je sednica Republičkog odbora zdravstva-Ujedinjenih sindikata Srbije na kojoj su učešće uzeli svi prisutni.  Posle duge i sadržajne diskusije usvojen je Plan rada kojim se predviđaju i planiraju sledeće aktivnosti.

–          Širenje mreže i razvoj Republičkog odbora zdravstva je stalan zadatak. Neophodno je izraditi Mapu zdravstvenih ustanova gde bismo prvo želeli i mogli da organizujemo nova povereništva, a prioritet bi mogli da imaju pored Kliničkog centra Beograda koji je već reprezentativan, i Klinički centri Novi Sad, Kragujevac i  Niš kao osnovni stubovi zdravstva Srbije i na tom planu preduzete su određene sindikalne aktivnosti. Kod već postojećih povereništava raditi na privlačenju novih članova kroz predstavljanje novih vrednosti i ciljeva sindikata i sindikalnog delovanja u cilju postizanja reprezentativnosti tamo gde nije dostignuta.

–          Izgradnja organizacione strukture Republičkog odbora zdravstva kako bi se uspešno vodile sve aktivnosti, izrada arhive i ostale administrativne aktivnosti kako bi se sistematično uspostavio rad Republičkog odbora zdravstva-Ujedinjenih sindikata Srbije.

–          Obrazovanje i osposobljavanje članova  i aktivista Republičkog odbora zdravstva-Ujedinjenih sindikata Srbije preko kontinuiranih seminara i edukacija u spostvenoj režiji i uz pomoć Fondacije Fridrih Ebert, koja finansira i prvi trodnevni serminar u maju 2012. godine a sve u cilju kvalitetnog i stručnog obavljanja aktivnosti u veoma teškim i komplikovanim društveno ekonomskim odnosima koji danas vladaju.

–          Međunarodna saradnja sa drugim sindikatima i organizacijama koja se bave socijalnim dijalogom kao neophodan segment promovisanja ideja i ciljeva za koje se zalažu Ujedinjeni sindikati Srbije, proširivanje znanja i iskustva iz ovih oblasti i pravovremeno informisanje o aktivnostima sindikata zdravstva i javnih službi na Evropskom i svetskom nivou. Kontakti i saradnja već postoje ali ih treba proširiti.

–          Kolektivno pregovaranje je naš najvažniji sindikalni posao a, kao preduslov zahteva od nas postizanje reprezentativnosti u povereništvima gde to nije postignuto, a tamo gde jeste i gde je kolektivno pregovaranje okončano ili je u toku iskoristiti iskustva i znanja.

–          Bezbednost i zaštita zdravlja na radu je oblast pored kolektivnog pregovaranja koja je od najveće važnosti za sindikat i zaposlene. U tom smislu treba prikupiti podatke da li sve ustanove imaju Kolektivni ugovor o bezbednosti i zdravlju na radu, da li je izvršena Procena rizika na radnom mestu i da li se ista poštuje. U tom cilju Republički odbor zdravstva USS, odžaće seminar na tu temu.

Za sve ove aktivnosti planirano je formiranje Programskih odbora kako bi se one što uspešnije realizovale.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.